25 mei 2005

Omgezette ID-baan blijft voorbehouden aan doelgroep

Eerder dit jaar schafte het kabinet gesubsidieerde banen af. Van de ongeveer 900 gesubsidieerde banen heeft de gemeenteraad van Eindhoven er in juni 200 regulier gemaakt. Daarbij is bepaald dat deze banen, bij gebleken geschiktheid, ingevuld zouden worden door voormalige ID-ers en WWB-ers. De raad stelde hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar, waarmee deze banen betaald konden worden.

In de praktijk blijkt deze regeling niet sluitend. Bij de vaststelling van dit besluit is destijds niet gesproken over de situatie dat de omgezette baan niet of niet langer door iemand uit de doelgroep wordt ingevuld, omdat er , om welke reden dan ook, geen geschikte kandidaten zijn. Met name wordt dan de vraag interessant of de gemeente in dat geval deze baan nog moet subsidi