13 oktober 2010

Nog veel vragen over financiën citymarketing

Bron: Eindhovens Dagblad, woensdag 13 oktober 2010

EINDHOVEN – Hoewel een meerderheid van de Eindhovense gemeen­teraad zich in grote lijnen in het marketingplan van bureau Beren­schot kan vinden, zijn er met na­me op financieel gebied nog ge­noeg vragen die beantwoord moe­ten worden. Die vragen moet wet­houder Joost Helms ( VVD) eerst beantwoorden, voor het voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Dat bleek gisteravond tijdens de bespreking van het Berenschotplan in de raadscommissie Economie en Mobiliteit.

Met het marketingplan wil Eindhoven zich als merk vooral internationaal beter gaan verkopen. Met name de exploitatiekosten die nodig zijn om dat te bereiken, 1,5 miljoen euro per jaar, stuitten gisteren bij verschillende fracties op weerstand. „Wij vinden het op dit moment allemaal te duur en qua financiering ook nog eens te onzeker”, stelde Ans Heesterbeek namens de SP. „Het is best een mooi plan, maar misschien is dit niet het juiste moment.” Het voorstel van het college om de aanstelling van een ’kwartiermaker’ die de plannen moet aanjagen te dekken uit een reservepotje van Park Hilaria, riep eveneens vragen op. „Dat zit ons niet lekker, zeker niet omdat we juist hebben afgesproken in de begroting niet meer met allerlei potjes te gaan schuiven”, aldus Tom van den Nieuwenhuijzen namens GroenLinks. Volgens wethouder Joost Helms is het niet zo dat het nieuwe marketingplan 1,5 miljoen euro extra per jaar gaat kosten. „Dat geld geven we nu ook al uit, ruim het dubbele zelfs, alleen is dat bedrag nu over meerdere partijen uitgesmeerd. Bovendien gaan we er straks qua kosten per saldo op vooruit en is het de taak aan de kwartiermaker om in kaart te brengen hoe dat het beste kan gebeuren.” Een aantal fracties hield gisteravond ook een pleidooi om het bedrijfsleven mee te laten betalen aan de marketingplannen. „En dan denken wij eerder aan een verhouding tussen bedrijven en gemeente van 70-30 in plaats van 50-50”, aldus Yasin Torunoglu (PvdA). „Wij zijn altijd solidair naar hen toe, maar nu het de bedrijven weer steeds beter gaat, mogen we ook iets terugverwachten.” Op 2 november spreekt de commissie over de antwoorden van wethouder Helms.

Ad de Koning