19 januari 2011

Nog geen juichstemming bij gemeenten

In het regeerakkoord heeft de coalitie van VVD en CDA aangegeven dat er de komende jaren in totaal 18 miljard bezuinigd moet worden op de rijksbegroting. Gemeenten hielden er vervolgens rekening mee dat dit tot gevolg zou hebben dat de uitkering uit het Gemeentefonds in vier jaar tijd met 10 procent zou afnemen. Een aantal gemeenten (Valkenswaard en Geldrop bijvoorbeeld) nam die 10 procent al mee in de meerjarenbegroting. Andere gemeenten (onder meer Helmond enWaalre) hielden nog een slag om de arm. Vooral nadat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) had voorspeld dat het mogelijk met die korting op het gemeentefonds nog wel zou meevallen en dat een pas op de plaats met al te fors bezuinigen niet on­verstandig zou zijn.

De Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA, financiën) noemt dat nu vooral onverstandig van de VNG zelf: „Want je zult zien dat gemeenten volgend jaar toch meer moeten bezuinigen en dan moet het meteen. Dan heb je geen voorbereidingstijd meer om het zo pijnloos mogelijk te doen. Wij hebben gezegd: we zetten het proces nu vast in. Dan neem je de tijd om verstandig te bezuinigen. Bijvoorbeeld door de ambtelijke organisatie zo in te richten dat er minder sectoren en dus minder sectorhoofden zijn. Maar zoiets vergt dus wel tijd.”

Om nog even bij de Eindhovense situatie te blijven; de stad ging in het voorjaar nog uit van een uiteindelijke bezuiniging van 25 miljoen euro op de 250 miljoen euro uitkering uit het gemeentefonds. Dat wordt nu 18,2 miljoen euro. Maar daarnaast krijgt Eindhoven 250 miljoen euro ‘doeluitkeringen’.

Rijksgeld dat naar de gemeente gaat voor specifieke doelen. Depla: „En op die doeluitkeringen leveren we de komende jaren wel 10 miljoen in. Dus per saldo krijgen we 28,2 miljoen euro minder in plaats van 25 miljoen.”

Op basis van de miljoenennota, de septembercirculaire van het rijk en de startnotitie van het departement van Financiën was overigens voor Depla al ruim voor december duidelijk wat Eindhoven te wachten stond. In gemeenten als Deurne, Asten en Oirschot is men nog druk aan het rekenen. Helmond en Veldhoven wachten op nadere informatie van het rijk en de VNG. Gemeenten zijn ondertus­sen zeer beducht voor het financiële effect van het overdragen van rijkstaken. Met name Cranendonck en Best waarschuwen daa­voor.

De auteur is politiek verslaggever van deze krant in Eindhoven.

Corrie de Leeuw