16 november 2010

‘Niet te veel geld voor aanpak zwerfjongeren’

Het college schrijft dat het om twee aparte projecten gaat. ‘Niemand uit beeld’ is bedoeld om jongeren die op hun achttiende uit de jeugdzorg komen, goed te begeleiden naar school of werk en huis­vesting. Voor de begeleiding van naar schatting zestig jongeren is volgens het college 723.000 euro gereserveerd.

 

Het tweede project richt zich op de jongeren die al op straat rondzwerven. Voor het gereserveerde budget van 900.000 euro kunnen ongeveer veertig jongeren worden begeleid. De kosten van 22.551 euro per jongeren zijn hoger dan ge­middeld, schrijft het college, maar noodzakelijk.

De jongeren kampen met meervoudige problematiek, vaak op het gebied van huisvesting, verslaving en schulden, ze zijn ‘hulpverleningsmoe’ en dat vergt een intensieve aanpak, aldus het college van B en W.