5 februari 2010

‘Iedereen in Eindhoven gelijk behandelen’

 

Op Ans Heesterbeek, fractievoor­zitter van de SP, zijn de bedragen als ‘extreem’ overgekomen. „ Als dit afgesproken is kan ik het alleen maar betreuren. Ik snap dat men­sen niet vrijwillig verhuizen, maar ze zijn nu wel redelijk riant be­deeld. Ik kan me voorstellen dat mensen in een gewone huurwo­ning dit heel erg vreemd vinden”, zegt Heesterbeek.

Marcel van Bussel van Leefbaar Eindhoven had al signalen van de naburige wijk gekregen over de vergoedingen aan de woonwagen­bewoners. „ Dit staat in geen ver­houding tot wat andere mensen krijgen. De gemeente durft niet op te treden tegen de woonwagenbe­woners. Gemiddeld 34.000 euro voor wat steentjes en misschien wel illegaal gebouwde schuurtjes is heel erg royaal. Ik kan me voor­stellen dat andere wijkbewoners boos zijn omdat zij vaak buiten de standaard verhuisvergoeding niets krijgen, nog geen gordijn. De woonwagenbewoners zijn handi­ger dan onze wethouder van Fi­nanciën”, zegt Van Bussel.

Volgens PvdA-wethouder Mary Fiers zijn de vergoedingen opgeno­men in de meerjarenprognose van het grondbedrijf van de gemeente. Daarover is de raad afgelopen week geïnformeerd, zegt een woordvoerder. „Dit is gewoon bin­nen de afspraken. De raadsleden hadden dit kunnen weten.”