17 februari 2011

Gemeente wil onderste uit kan bij inkoop

Zonder de hele systematiek tot in detail uit te leggen, komt het er op neer dat de gemeente als inkoper duidelijker voorwaarden gaat stellen. In sommige gevallen wordt dan bijvoorbeeld concreet gezegd hoeveel stageplekken en/of arbeidsplekken voor werkzoekenden een opdracht moet opleveren. In andere gevallen kan ‘iets creatiefs bedenken op het vlak van social return’ extra punten opleveren bij de beoordeling. „Je kunt niet standaard dezelfde eisen stellen”, zegt Depla, „in de schoonmaakbranche werkt het nou een keer anders dan bij een incassobureau.”

Op het vlak van duurzaamheid komt Depla met voorbeelden: Een bedrijf dat zijn afval slim recyclet of juist afval voorkomt, een beveiligingsbedrijf dat de beveiligers in milieuvriendelijke auto’s laat rijden.

Hoewel B en W het recht hebben om eigenstandig de regels vast te stellen, krijgt de gemeenteraad (in de raadsvergadering van maart) ook nog kans zich uit te spreken. Dat wil zeggen: een onsje meer of minder links en rechts, zodat het beleid nog kan worden aange­scherpt. „Nou ja, de raad kán natuurlijk ook het hele voorstel van tafel vegen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het is tenslotte een vertaling van het coalitie akkoord”, aldus Depla.

Corrie de Leeuw