4 maart 2005

Debattenreeks PvdA van start met discussie VMBO

Eind vorig jaar organiseerde de PvdA Eindhoven een maatschappelijke verkenning naar deze problematiek en legde haar bevindingen vast in de notitie