24 maart 2010

CDA buiten de boot in Eindhoven

Na gesprekken met de tien in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen kwam informateur Too­nen tot de conclusie dat een coali­tie van PvdA ( 10 zetels), VVD ( 8 zetels), D66 (6 zetels) en Groen­Links ( 4 zetels) de meest wenselij­ke is. Samen hebben die partijen 28 van de 45 zetels in de Eindho­vense raad. Toonen deed gisteren tijdens een openbare bijeenkomst in het stad­huis verslag. Ze vertelde dat ze is uitgegaan van een ‘romp’ van VVD en PvdA omdat bijna alle partijen dat het meest logisch ver­trekpunt vinden. Die romp is uit­gebreid met D66 en GroenLinks, omdat die vanwege de behaalde winst bij de verkiezingen daarvoor als eerste in aanmerking kwamen, aldus Toonen.

 

Hoewel gisteren nog niemand wil­de speculeren over de verdeling van de wethoudersposten (2-2-1­1 of 2- 1- 1- 1), staat al wel vast dat het nieuwe college groter wordt dan het huidige, van vier wethouders. Na de uiteenzetting van informa­teur Toonen gaven de vier beoog­de coalitiepartners een gezamenlij­ke persconferentie. Daarbij werd benadrukt dat botsingen uit het verleden vooral coalitie-opposi­tie- botsingen waren. „En eens in de vier jaar is er een nieuwe poli­tieke werkelijkheid”, aldus lijsttrek­ker Mary Fiers van de PvdA, die zei alle vertrouwen te hebben in de samenwerking met onder meer Mary-Ann Schreurs (D66 en voor­malig Fiers- criticaster uit de oppo­sitie).

Dat met de keuze voor deze coali­tie een historisch besluit genomen is, realiseerden de vier lijsttrekkers zich. Het CDA heeft in Eindhoven immers altijd meegeregeerd. Toch is het meedoen van de christen-de­mocraten door geen van hen als mogelijkheid geopperd in de ge­sprekken met de informateur. „Po­litiek is soms hard. En dat geldt ook voor de menselijke verhoudin­gen”, aldus Mary Fiers.

Corrie de Leeuw