16 februari 2005

Bezuiniging WTV voorlopig van de baan

Een Woontussenvoorziening (WTV) is een woonvorm voor mensen die ge