8 oktober 2009

Actief mengen: meer sturing nodig tegen segregatie

De fractie van de Partij van de Arbeid is niet tevreden over de resultaten tot nu toe. Met het initiatiefvoorstel willen we de segregatie actiever aan te pakken en de sturende rol van de gemeente daarbij vergroten.

Ons uiteindelijke doel is te komen tot gemengde scholen in gemengde wijken, waarbij we de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van schoolkeuze voor de ouders vanzelfsprekend respecteren.

Kern van het PvdA- voorstel ligt in het instellen van zogenaamde onderwijsgebieden met daarin een aanbod van verschillende scholen. Binnen deze gebieden worden de aanmeldingen volgens vooraf vastgestelde regels geco