14 februari 2009

21 maart ALV Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Op 21 maart wordt van 15.00 uur tot 17.00 uur een algemene leden vergadering gehouden ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Verder zal op de ALV de jaarrekening van 2008 en de begroting van 2009 ter goedkeuring aan de leden voorgelegd worden samen met het jaarplan 2009 van het bestuur. Wij vragen u deze datum alvast in uw agenda te plaatsen. Lokatie wordt nog bekend gemaakt; stukken worden u voordien per post aangeboden.