Ouderen en de PvdA

Door: Ad Sparidaens

 

Als je in Eindhoven naar de uitslagen kijkt van de, voor de PvdA slecht verlopen, Provinciale Staten verkiezingen dan verbaast het mij ook nu weer dat er zo veel mensen op “50Plus”gestemd hebben. 5,3% van de Eindhovense kiezers stemde 50+. Ter vergelijking: 10,9% stemde op de PvdA. Deze 5,3 % komt nog in een ander licht te staan als je je realiseert dat maar 25% van de Eindhovense bevolking ouder is dan 55+. Dus heeft 20% van de doelgroep op de Ouderenpartij gestemd. Onbegrijpelijk, onwenselijk en naar mijn mening ook onnodig.

Ouderenpartijen (zoals 50Plus) suggereren dat ouderen, collectief en over alle onderwerpen, dezelfde opvattingen hebben of krijgen, louter gebaseerd op leeftijd. Maar volgens mij maakt je leeftijd weinig bij uit bij het hebben van een mening over zaken zoals de toegankelijkheid van het onderwijs, de organisatie van de zorg, het integratiebeleid, het parkeerbeleid in de stad, et cetera. Niet je leeftijd bepaalt hoe je daar over denkt, maar de manier waarop je in het leven staat. Voor elke levensopvatting is er Nederland al lang een partij. Naar mijn mening zijn ouderenpartijen daarom overbodig. Net zo goed als de om dezelfde reden jongerenpartijen overbodig zijn. Sociale, realistische kiezers, die geloven in gelijke kansen voor iedereen en die openstaan voor samenwerking met anderen in de maatschappij, zouden allemaal (jong en oud) voor de PvdA moeten kiezen. Wel is het zaak voor bestaande partijen om deze specifieke doelgroepen aan zich te binden. De meeste partijen hebben daarom een specifieke Jongerenafdeling (binnen de PvdA de Jonge Socialisten). Voor ouderen ontbreekt dit. Ook de communicatie van partijen naar hun oudere achterban schiet vaak tekort. Uit de (lange) partijprogramma’s (ook van de PvdA in Eindhoven) is voor senioren vaak moeilijk de destilleren welke programmapunten en raadbesluiten voor hun een grote impact hebben. Dit moeten we veranderen!

In Eindhoven is bijna 50% van de leden van de PvdA ouder dan 50. Deze leden zouden als ambassadeurs voor het PvdA kunnen optreden naar hun (vaak ook oudere) omgeving. Hiervoor is het nodig dat wij voor die doelgroep de effecten van het PvdA beleid duidelijk in kaart brengen en daarover helder communiceren. Omdat nog niet alle ouderen zijn verbonden met de digitale wereld zal de communicatie ook op papier moeten plaatsvinden. Laten we ernaar streven om tenminste voor de zomer 1x zo’n “PvdA ouderenkrant” te laten verschijnen. Mogelijk dat elke wethouder en raadslid op zijn beleidsgebied 1 onderwerp kort kan bespreken specifiek gericht op het effect voor ouderen. Doel de oudere kiezer te laten inzien dat PvdA zich wel degelijk hard maakt voor de belangen van de senioren en dat hier ook resultaten worden bereikt.

Note:

– Complimenten voor Albertien Schoots die inmiddels, samen met een werkgroep, een maandelijkse inloop ochtend voor ouderen heeft georganiseerd (1e dinsdag van de maand, 10.00 uur in de Boemerang).

– Nederland vergrijst dus laten we van ouderencommunicatie een speerpunt maken.

– Deze “Doelgroep communicatie” moet er toe bijdragen dat bij de volgende verkiezingen er weer meer kiezers een vakje op de PvdA lijst rood maken.