COA & Werk

Door: Staf Depla

Asielzoekers hebben in het land van herkomst vaak een baan en een goede opleiding. Als ze na tijd van angst&onzekerheid een verblijfsvergunning krijgen willen ze een nieuwe start maken. Het vinden van een baan. Het gebruik kunnen maken van hun talenten. Weer voor zich zelf en de kinderen kunnen zorgen. Het hebben van collega’s. We laten hier kansen liggen. Daarom heb ik afspraken gemaakt met het COA om in Eindhoven te starten met experiment om statushouders sneller aan het werk te krijgen. Bij succes wordt het in heel Nederland ingevoerd. We zijn niet voor niks de Partij van de Arbeid.

Er zijn veel brandhaarden in de wereld. Meer mensen op de vlucht. En dus ook meer mensen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Eindhoven vangt daarom in de Orangerie ook asielzoekers op. Het zou mooi zijn om statushouders sneller aan het werk te helpen. Te vaak zijn ze werkloos terwijl ze een goede opleiding hebben. Dat is verspilling van talent. Daarom gaan we met COA (centraal orgaan asielzoekers) afspraak maken om de belemmeringen op te ruimen. Wat zijn de belemmeringen?

Mensen mogen op AZC de Nederlandse taal niet leren. Hierdoor gaat nodeloos tijd verloren. Maar er zijn vergunninghouders die wel de Engelse taal machtig zijn. Hoger opgeleid en met een technische achtergrond. In veel bedrijven in onze regio is dat geen enkele belemmering om aan de slag te gaan. Toch doen we hier te weinig mee. Je kan pas naar werk zoeken als je weet in welke gemeente de vergunninghouder een woning krijgt. Waarom draaien we dat niet om? Je krijgt een woning in een plaats waar je gezien je opleiding of werkachtergrond je makkelijker werk kan vinden.

En waarom vinden we dat statushouders eerst 9 maanden moeten inburgeren voordat we ze ondersteunen met het vinden van werk? Combinatie inburgering en werk zou te zwaar zijn. Werk, collega’s hebben, is toch de beste manier van inburgeren. Of waarom moeten mensen eerst Nederlands leren voordat ze aan werk-trajecten deel mogen nemen? Met Engels kan je in deze regio toch ook een heel end komen. En waar integreer je sneller en leer je beter Nederlands dan van je collega’s.

En de bedrijven. Die weten niet dat statushouders al na enkele weken aan het werk mogen. Ik ben er van overtuigd dat veel bedrijven in onze regio hier hun steentje aan bij willen dragen.  Afgelopen week maakte ik met een paar bestuurders van NXP de streettour. Een rondleiding door onze stad door de ogen van daklozen. We raakte aan de praat over hoe mensen pech in het leven kunnen hebben. Toen ik vertelde over mijn idee om statushouders sneller aan bedrijven te verbinden reageerde ze meteen positief.

Dus we gaan snel aan de slag met dit experiment. Snel afspraken maken met COA. En bedrijven in de regio benaderen die statushouders een kans willen geven. En als het een succes wordt gaat de COA het in heel Nederland uitrollen. En daar mogen we best wel een beetje trots op zijn. Net als op de titel van PSV. Want daar hebben we ook onze bijdrage aan geleverd. Niet op het veld, maar wel bij de gezondmaking. Het doet me deugd dat PSV meer dan de laatste jaren weer onderdeel van de stad is geworden. En haar maatschappelijke rol in bijvoorbeeld de buurten serieus neemt.