Kandidaat Raadslid

Moamer Klempic

Geboren in Bosnië, getogen in Eindhoven. Eindhoven is mijn stad en mijn thuis geworden. Hier in onze stad heb ik de kans gekregen om een goed leven op te bouwen en deze kansen gun ik iedereen. De afgelopen decennia heb ik Eindhoven ontzettend positief zien veranderen. Helaas zie ik ook dat niet alle Eindhovenaren hiervan weten te profiteren. Ik wil blijven wonen in een stad waar iedereen zich thuis en gehoord voelt. In mijn Eindhoven krijgt iedereen gelijke en eerlijke kansen en doet iedereen mee. Voor mij blijft het bestrijden van kansenongelijkheid een topprioriteit, ook in onze mooie stad. In mijn visie doe je door te zorgen voor goed onderwijs, fatsoenlijk betaald werk en voldoende betaalbare woningen. Daarom wil ik me de komende jaren inzetten voor een betere, tolerante en inclusieve stad.

Hier ga ik voor:

  • Gelijke kansen voor iedere Eindhovenaar, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt.
  • Investeren in gelijke kansen voor kinderen in armoede, alle kinderen doen mee.
  • Werken aan meer en goed werk, werkloosheid daalt maar nog steeds hebben mensen behoefte aan een fatsoenlijk betaalde (vaste) baan.
  • Investeren in goed onderwijs, onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling maar ook tot voorspoed en welzijn van de samenleving als geheel.
  • Voldoende betaalbare en fatsoenlijke woningen voor koop en huur, wonen in Eindhoven moet voor iedereen bereikbaar blijven.