Raadslid

Jan Hopstaken

Mobiliteit en Duurzaamheid

Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het is ontzettend inspirerend en een hele eer om betrokken te zijn bij alle plannen over de stad. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van de stad meegenomen worden bij deze plannen. De inwoners zijn uiteindelijk de baas van de stad.

Duurzaamheid en mobiliteit zijn steeds meer met elkaar verbonden, zeker als we keuzes moeten gaan maken om de luchtkwaliteit te verbeteren, want dat is nodig. We willen in de komende jaren steeds meer duurzaam vervoer, dat is voor veel mensen toegankelijk door te lopen, fietsen of het OV te nemen. Maar ook voor mensen die afhankelijk zijn van een auto moet de stad bereikbaar blijven. Deze vervoermiddelen kun je overigens ook veel vaker lenen of huren in plaats van bezitten. Van bezit naar gebruik. Betaalbaarheid staat hierbij bovenaan.

Ik ben een groot voorstander van de fiets als vervoermiddel. Om dat nóg aantrekkelijker te maken zouden de fietspaden in optimale staat moeten zijn, dus geasfalteerd en met groen in de omgeving.

De energietransitie zorgt er de komende jaren voor dat we van het gas af moeten. Dat hoeft zeker niet morgen, en mag niet onbetaalbaar zijn. De sterkste schouders dragen hier de zwaarste lasten. Dus ik vind dat we slimme keuzes moeten maken om eerst te isoleren en dan ons energieverbruik te verminderen. Omdat het moeilijk blijkt om energie duurzaam om te wekken denk ik dat besparen heel belangrijk is.

Tot slot vind ik meer groen en biodiversiteit in de stad niet alleen fijn, maar ook nodig voor de opname van CO2. Ook verkoeling in de warme zomers en het opnemen van water tijdens stevige buien, daar zorgt vergroening voor!

Wil je meer weten over ons standpunt hierover, neem vooral contact met me op!