Raadslid

Jan Hopstaken

Mobiliteit, Duurzaamheid, Veiligheid, Wonen

Eindhoven is een bruisende stad! Hier ben ik geboren en hier voel ik me thuis. Ik werk aan een socialer Eindhoven door in gesprek te gaan met alle mensen om me heen. Zo weet ik wat er speelt en wat er beter kan.

Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het is ontzettend inspirerend en een hele eer om betrokken te zijn bij alle plannen over de stad. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van de stad meegenomen worden bij deze plannen. De inwoners zijn uiteindelijk de baas van de stad. De komende 4 jaar wil ik me in gaan zetten voor veiligheid in de wijken, betaalbaar wonen voor huurders en kopers, en meer groen & duurzaamheid.

Veilige wijken zijn voor iedereen een basis om prettig te leven. Met elkaar zorgen we voor veiligheid in de wijk, door samenwerking van de bewoners met de wijkagent en het buurtpreventieteam. Samen sterk!

Duurzaamheid & mobiliteit houdt mij als raadslid bezig. Er is nog veel te doen: fietsers moeten meer voorrang krijgen, want fietsen is schoon en efficiënt. Ik wil minder auto’s in de binnenstad en daarmee de luchtkwaliteit verbeteren. Ook zet ik mij in voor gasloos bouwen, meer groen en biodiversiteit in de stad.

Ook in woningbouw moet duurzaamheid meer aandacht krijgen. Iedereen, in elke wijk, moet daarvan kunnen genieten. Mensen wonen graag in onze sociale stad. Daarom wil ik dat er meer woningen worden gebouwd. Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters zijn hard nodig!

Hier ga ik voor:

  1. Veiligheid: wijken waar je je buren kent, en je veilig voelt
  2. Wonen: betaalbaar huren ook op A-locaties, en meer koopwoningen voor starters
  3. Duurzaamheid: gasloos bouwen, meer groen en biodiversiteit in de stad

Stem 21 maart op Jan Hopstaken plek 6 lijst 1