Veiligheid

Een gelukkige samenleving is een veilige samenleving. Eindhoven moet veiliger. De criminaliteitscijfers moeten omlaag. En dan hebben we het niet alleen over woninginbraken en fietsdiefstallen. Ook de vermenging van de onder- en bovenwereld moet stoppen. Deze ondermijnt onze samenleving en onze democratie.

De pakkans moet omhoog, criminaliteit mag niet lonen.

Ook over de veiligheid en het veiligheidsgevoel wil de PvdA dat de burgemeester, samen met de Officier van Justitie en de politiechef, het gesprek aangaat met alle buurten. Ahmed Aboutaleb geeft het goede voorbeeld in Rotterdam.

Maandelijks in een andere buurt praten over veiligheid en over de gewenste aanpak. Op basis van harde cijfers en kennis van binnenuit willen we systematisch de veiligheid en het gevoel daarvan verhogen. En ja, dan beginnen we in wijken waar het probleem het grootst is.

Overlastgevers worden in eerste instantie aangesproken door mede-buurtbewoners. Levert dat niets op, dan komen de professionals snel in actie. Het geduld met overlastgevers is dan beperkt. Wie structureel de leefbaarheid aantast, kan rekenen op maatregelen.