Senioren en zorg

Ouderen zijn langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid. De PvdA ondersteunt die ontwikkeling. Dus willen we dat de zorg gegeven wordt die nodig is om langer thuis te kunnen wonen. Dat betekent maatwerk en een persoonlijke aanpak.

De driehoek huisarts, wijkverpleegkundige en WIJeindhoven werkt goed. Daarbinnen krijgt de wijkverpleegkundige de ruimte om maatwerk te leveren. Altijd in overleg met de ouderen en hun familie.

Mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname, dan is terugkeer naar huis goed geregeld. Er wordt goed samengewerkt tussen ziekenhuis, huisarts en WIJeindhoven, ook voor goede verzorging bij thuiskomst. Immers, ook veel Eindhovense ouderen willen langer thuis blijven wonen en dat maken we mogelijk dankzij een goede uitvoering van de WMO door WIJeindhoven.

Voor senioren die niet meer in staat zijn om thuis te wonen, blijft er een plek in een zorginstelling beschikbaar. Persoonlijke zorg en kleinschaligheid is de norm.

Voor partners op hoge leeftijd die mantelzorger zijn voor hun partner, is er respijtzorg.

(Respijtzorg bied de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg dat hij/zij dag en nacht moet geven).