Goede hulp bij schulden

De economie trekt aan. Tijd om te zorgen dat iedereen daarvan profiteert. Ook mensen met schulden. Ja, die zijn er veel. Landelijk loopt een op de vijf huishoudens risico op problematische schulden. Dat is in Eindhoven niet anders.

Zijn de inkomens gewoon te laag?

In de schuld komen is erg, eraf komen bijna onmogelijk. Want schulden vreten energie, die je dus niet aan andere dingen kunt besteden. En je krijgt boete op boete, omdat je niet betaalt, terwijl je niets hebt om mee te betalen! Daar wordt niemand wijzer van.

Daarom: zorg dat mensen met schulden zich sneller durven melden. En werk samen aan een goede oplossing waarbij alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Schuldenvrij

Mede mogelijk door de PvdA: 

 • De PvdA heeft afgelopen jaren gezorgd voor stevige investeringen in het bestrijden van armoede. De  subsidies voor de Stichting Leergeld en het jeugdsport- en het cultuurfonds zijn verhoogd. 
 • Ondernemers die het financieel moeilijk hebben, komen net als particulieren in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Ook gunstig voor zzp-ers.
 • De gemeente betaalt facturen van zzp’ers en andere opdrachtnemers binnen 30 dagen. 
 • Als je een tijdelijke baan aanneemt, hoef je na einde dienstbetrekking niet opnieuw in de wachtrij voor je uitkering.
 • Vrijlating van kostendelersnorm: je wordt niet gekort op je uitkering wanneer je huisgenoot een mantelzorger, statushouder, zwerfjongere of dakloze is.
 • Behoud gratis openbaar vervoer voor inwoners met een inkomen tot 120% van het minimum. 

 

Schuldenvrij

Hier gaan we voor:

 • WIJeindhoven krijgt specialisten voor schuldhulpverlening. Bij schuldencrisis: direct hulp bieden. 
 • Instelling schuldenplafond. Schulden waar de gemeente invloed op heeft, zijn nooit hoger dan 120% van de oorspronkelijke schuld. Dat begint uiteraard bij de gemeente zelf. In Eindhoven wordt niet verdiend  aan het invorderen van schulden aan de gemeente! Wie niet kan betalen, krijgt geen ophoging op vorderingen, ook niet de wettelijk toegestane. De gemeente gaat in gesprek en waar het knelt, probeert ze goede afspraken te maken en indien nodig hulp aan te bieden via WIJeindhoven. 
 • Opzetten van een ‘Eindhovense Robin Hood marktplaats’ waar gevers en ontvangers elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn veel Eindhovenaren die spullen willen geven aan mensen die het nodig hebben. Die mensen willen wel weten dat het goed terecht komt. Dat moet dus goed geregeld worden. De werknaam is: #Ikhelp040
 • Pilot om af te stappen van individuele schuldsanering en de schulden van inwoners collectief te regelen. Door bijvoorbeeld afspraken met woningcorporaties en energieleveranciers over alle problematische schulden van inwoners van de gemeente. 
 • Bureaucratievrij budget voor hulpverleners om naar eigen inzicht in te kunnen zetten. Zo is echt maatwerk mogelijk om grotere maatschappelijke problemen te voorkomen. 
 • Focus op preventie: WIJeindhoven komt eerder in actie wanneer sprake is van niet tijdige betaling gemeentebelasting, of achterstanden die geregistreerd zijn bij het BKR. 
 • Een proef waarbij de gemeente, als inwoners in een zeer problematische financiële situatie zitten, de schulden overneemt en de bewoner een haalbare terugbetalingsregeling aanbiedt. Eerst hulp, dan boetes. En geen boete op boete. Voorbeeld: Utrecht.
 • In Eindhoven heeft iedereen een dak boven het hoofd. Het aantal huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties in verband met financiële problemen wordt teruggebracht tot nul, in overleg met welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. 
 • Eindhoven gaat experimenteren met de sociale supermarkt. Wie normaliter afhankelijk is van de voedselpakketten van de voedselbank kan zelf in de sociale supermarkt producten uitkiezen. In Helmond bestaat dit al. Goed voorbeeld doet volgen.
 • Vanwege de wildgroei aan  bewindvoerders zetten we in op bewindvoerders in dienst van de gemeente.
 • De zogenaamde ‘ Klijnsmamiddelen’ worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn: voor kinderen die leven in armoede
 • We willen de inkomenstoeslag in laten gaan in het 3e jaar van de bijstand, in plaats van in het 5e jaar nu.