Mobiliteit

Goed lopend verkeer is super belangrijk. Voor de economie en de arbeidsmarkt is de bereikbaarheid van Eindhoven een centraal punt. Meer asfalt, zou je zeggen. Maar dat gaat ten koste van de leefbaarheid van de binnenstad.

Te veel fijnstof, verkeerslawaai en verstoppingen maken onze stad onaantrekkelijk. Dus moet de organisatie van het verkeer anders. We willen slimme manieren vinden om de auto vaker te delen en vaker te laten staan voor de fiets en de bus. Nog beter openbaar vervoer. Nog meer meer goede fietsroutes. Openstaan voor nieuwe vervoersconcepten als Mobility as a Service. Dat is één digitaal platform waar mensen hun reizen kunnen plannen met trein, bus, Greenwheels, huurfiets, regiotaxi en dergelijke. Ofwel: minder wachttijd, minder milieulast en grotere bereikbaarheid van meer plekken in de stad.