Inclusieve stad

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in Eindhoven. Eindhoven is tenslotte van ons allemaal. De PvdA is zich er terdege van bewust dat de participatiemaatschappij twee kanten heeft.

Voor velen biedt de participatiemaatschappij de mogelijkheid om weer mee te kunnen doen. Een kans om erbij te horen. De andere kant is dat er steeds meer inwoners bijkomen die gedeeltelijk of zelfs helemaal niet mee kunnen komen. Wij willen deze tweedeling zoveel mogelijk voorkomen en daar moet de juiste aandacht naar uitgaan. De PvdA wil zorgen dat mensen die langer thuis willen en kunnen blijven wonen dit verantwoord kunnen doen. Daarvoor zal extra aandacht moeten zijn voor zorgafhankelijke thuis wonende inwoners met kleine of grotere verstandelijke en/of fysieke beperkingen, inwoners die eenzaam zijn of sociaal geïsoleerd dreigen te raken en dementen en senioren. Tijdig signaleren en preventief ingrijpen en het inzetten van de juiste dienstverlening zijn hierbij sleutelwoorden.