Groen Eindhoven

Eindhoven is 1 van de groenste steden van Nederland en dat willen we graag zo houden en verder uitbreiden. Bomen en planten zijn om drie redenen zeer belangrijk. Ten eerste verbeteren ze de luchtkwaliteit in de stad.

Ten tweede zorgen bomen voor minder hitte in de stad, schaduw werkt verkoelend en daardoor hebben we minder airco’s nodig, die de omgevingstemperatuur weer laten stijgen. En ten derde zorgen bomen en planten voor de afvoer van water in de stad. Ze nemen veel water op en leveren daarmee een bijdrage aan een gezonde waterhuishouding in de stad.

Goede groenvoorzieningen beperken zich niet alleen tot bomen en planten. We willen ook behoud van vogels en insecten. Flora heeft immers een sterke relatie met fauna. Denk bijvoorbeeld aan het aantal muggen dat vleermuizen eten op 1 nacht, of aan de bijen die we nodig hebben om onze fruitbomen te bestuiven. Huismussen staan bijna op uitsterven, daarom pleiten we voor meer diversiteit in het groen-aanbod in de stad, waar deze vogeltjes kunnen huizen. Als we zorgvuldig omgaan met onze natuur en deze koesteren en uitbreiden, draagt biodiversiteit bij aan een leefbare en gezonde stad.