Gemengde wijken

Corporaties zijn sinds 2015 aan strengere regels gebonden bij de woningtoewijzing. De woningvoorraad gaat vooral naar huishoudens met een inkomen tot € 34.000,-, zodat er weinig huurtoeslag uitbetaald hoeft te worden. Dat zorgt ervoor dat wijken met veel sociale huurwoningen steeds eenzijdiger worden qua samenstelling. Jammer, we waren in Eindhoven juist trots op onze gemengde wijken!

We zijn voorstander van gemengde buurten. Gewoon omdat Eindhoven al lang bewijst dat het de leefbaarheid bevordert. En omdat een levende en toekomstbestendige stad geen armen- en rijkengetto’s kan gebruiken. Dus bouwen we in overleg met woningcorporaties en marktpartijen koop en huur door elkaar, groot en klein, duur en goedkoop. De gemeente moet er daarom op letten dat de meest aantrekkelijke bouwgrond niet alleen gereserveerd wordt voor het hogere segment, maar ook voor sociale woningbouw. Zodat jongeren, ouderen, mensen met en zonder kinderen, een- en twee oudergezinnen, alleenstaand of niet, met migratieachtergrond of niet, elkaar blijven ontmoeten. Kwestie van samenleven. Zoals we dat altijd hebben gedaan in Eindhoven. Ook al toen Philips haar dorp bouwde. Dat gaat niet vanzelf, want hoe meer verschillen hoe moeilijker de communicatie. Maar wegkijken helpt niet. We zullen het met elkaar moeten doen. Er werk van maken dat ontmoeten, elkaar kennen in de wijk, weer normaal wordt.