Eindhoven Airport

Eindhoven Airport gaat heel Zuid-Oost-Brabant aan. Daarom neemt de PvdA Eindhoven met een aantal omliggende gemeenten een gezamenlijk standpunt in:

Eindhoven Airport mag vanaf 2020 blijven groeien, mits er draagvlak voor is in de omgeving.

Groei in het aantal vluchten

  • Alleen mogelijk binnen de momenteel daadwerkelijk gebruikte geluidsruimte.
  • Extra vluchten kunnen worden verdiend door minder overlast te veroorzaken.
  • Groei passagiersaantallen alleen bij inzet van moderne, schonere en stille vliegtuigen.
  • Milieuwinst gebruiken voor extra vluchten.
  • Er zal worden gestuurd op de toename van het aantal zakelijke vluchten: * die ten dienste staan van de Brainportregio * kwalitatieve groei ten koste van vakantievluchten.

Het aantal vakantievluchten neemt niet meer toe.

  • Grotere vliegtuigen ten opzichte van uitbreiding van het aantal vluchten.

De nachtvluchten worden teruggedrongen.

  • Geen geplande landingen na 23.00 uur.
  • Geen geplande starts voor 07.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur.

Er komt een groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol.

De luchthaven krijgt vanaf 2020 een eigen treinstation om de landzijdige ontsluiting te borgen.