De Gemeente

De PvdA wil het huishoudboekje op orde hebben, maar niet ten koste van alles. Simpel: je kunt mensen die per se hulp (zorg, armoedebestrijding) nodig hebben, niet in de kou laten staan. Dat heet menselijkheid. Wij noemen het ook wel solidariteit. Als de gemeente daardoor rode cijfers schrijft, zullen we gedreven zoeken naar oplossingen.

Als de gemeente daardoor rode cijfers schrijft, zullen we gedreven zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk willen we gewoon zwarte cijfers. Als het voor een sociale en zorgzame stad nodig is dat de lokale lasten omhoog gaan, dan mag dat wat ons betreft. De sterkste schouders dragen dan de zwaarste lasten. Dus betalen grote ondernemingen wat meer. Kleine ondernemers, zzp’ers en de sociale huursector ontzien we als het kan. We willen dat de totale woonlasten in Eindhoven lager liggen dan in vergelijkbare steden.

Het zou helpen als Den Haag de regionale positie van Eindhoven erkent en de financiering daarop afstemt. We hoeven niet per se de 160 miljoen die Amsterdam krijgt, maar wel het bedrag waar een economisch centrum als Eindhoven redelijkerwijs recht op heeft.

Gemeente als werkgever
De gemeente Eindhoven is werkgever van veel werknemers. De PvdA Eindhoven maakt zich sterk voor een goed werkgeverschap. Dus willen we een efficiënte bedrijfsvoering voor de gemeentelijke diensten. Willen we stimuleren dat mensen het beste uit zichzelf halen, in het voordeel van de inwoners van Eindhoven. Als we werk uitbesteden, gaat het niet om de laagste kosten. Zaken als sociaal ondernemerschap en een fair salaris voor de mensen die het werk doen, tellen minstens even zwaar. De vuistregel is: hetzelfde loon voor hetzelfde werk.

Als werkgever moet de gemeente zich ook eens achter de oren krabben over het hoge ziekteverzuim. Dat moet omlaag. Beter voor de werknemer, beter voor de publieke zaak.

Gemeente als dienstverlener
Er is veel te regelen en te doen in een stad als Eindhoven. Daar heb je goede mensen voor nodig. Maar die moeten dan wel goede regels volgen. Het is bijvoorbeeld vreemd dat ambtelijke diensten voor bijna elk verzoek van een inwoner zes weken tijd mogen nemen voor een antwoord. Daarna kunnen ze vaak nog eens zes weken verlengen. Maar… als een inwoners ergens een dag mee te laat is, ontvangt hij de volgende dag een herinnering of een boete. Dat kan evenwichtiger. Een boze overheid maakt boze burgers. Doe wat nodig is, doe het zo simpel mogelijk en in begrijpelijke taal. Maak snelheid waar het kan, en vertel gewoon wat je doet en waarom. Anderzijds is er geen reden om inwoners permanent te wantrouwen. Stel de regels, handhaaf de regels, maar houd ruimte voor afwijkingen als er goede argumenten en overwegingen zijn.