Buurten en leefbaarheid

Leefbare buurten maak je samen. De bewoners onderling en samen met bedrijven, instellingen en de gemeente. De rol van de gemeente is om ruimte te laten aan de bewoners en om de buurten toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.

Maar de hoofdrol is voor de bewoners. Die moeten hun rol dan wel kunnen spelen. Dat wordt moeilijker als je veel voor je kiezen krijgt. Omdat je je baan kwijt bent, of je zieke vader moet verzorgen, of met drie flexbaantjes je brood moet verdienen. Juist dan heb je elkaar nodig, moet je naar elkaar omkijken. Daarom heeft de PvdA zich bijvoorbeeld sterk gemaakt voor buurtbudgetten (voor activiteiten die de samenhang in de buurt bevorderen) en buurtcontracten (extra geld en aandacht voor wijken die het nodig hebben). We zien: het woonklimaat knapt ervan op als mensen er zelf meer zeggenschap over krijgen. Daarom willen we nu de volgende stap zetten: meer ruimte voor initiatieven van bewoners.

Buurtbewoners vertellen de laatste tijd meer over woonoverlast. Vaak wordt die veroorzaakt door méér bewoners per woning (kamerverhuur, woningen die gesplitst worden in een paar appartementen). Natuurlijk wordt het in de vijfde stad van het land steeds drukker, maar woonoverlast moet bestreden worden!