Bouwen en wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte, net als een warme maaltijd. Die behoefte heeft iedereen. Helaas kan niet iedereen in Eindhoven een woning vinden die past.

Er wordt wel druk gebouwd, vooral voor studenten en expats. Woningen voor tijdelijke huur van maximaal een jaar. Voor studenten die hun hele studie hier willen doen, is er echter een woningprobleem. Jonge tweeverdieners verdienen al snel te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een koopwoning. Middeldure huurwoningen zijn er nauwelijks in de particuliere sector. Wie zijn huis wil verlaten voor een kleinere woning, moet desgewenst in de buurt terecht kunnen. We willen dus geen getto’s voor doelgroepen, maar buurten waar je van start tot gezin tot senior kunt blijven wonen. De gemeente zal zich sterk moeten maken voor initiatieven op dit terrein. Los hiervan zien we dat huishoudens vaak circa 40% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten (huur, energie). Onmogelijk als je een laag inkomen hebt (AOW, alleenstaande moeders). Huurtoeslag is dan geen oplossing meer. We willen dat inkomens tot 38.000 euro niet meer dan 35% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.

De woningmarkt staat onder druk. Wie een ruim inkomen heeft, kan op de (koop- of huur-)markt terecht, al wordt ook dat in het midden- en lage segment steeds moeilijker. Maar iederéén wil fatsoenlijk, betaalbaar én prettig wonen. Daarom staan we erop dat Eindhoven door de hele stad heen genoeg betaalbare huurwoningen krijgt en houdt. Dat betekent afspraken maken met corporaties over de toevoeging van extra sociale huurwoningen. Met eigenaren van kantoorgebouwen over de ombouw van kantoren naar woonruimte. Met projectontwikkelaars over een minimum percentage betaalbare sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. We eisen heldere afspraken met buurgemeenten over de spreiding van de sociale woningbouw en van de financiële lasten. En we gaan door met de aanpak van huisjesmelkers.

Er is weinig keuzevrijheid op de woningmarkt voor de middeninkomens. Wooncarrière maken is er niet meer bij. Mensen verdienen vaak net te veel om nog in aanmerking te komen voor een corporatiewoning. Maar te weinig om een woning te kunnen kopen. De prijzen op de woningmarkt stijgen razendsnel. Anno 2017 worden ook in Eindhoven de vraagprijzen overboden, om maar aan een woning te komen. En betaalbare woningen in de particuliere sfeer, middeldure huurwoningen zijn er niet genoeg.

We constateren dat veel inwoners, met name ouderen, zich zorgen maken over hun woontoekomst. Mensen vragen zich af of ze in hun woning kunnen blijven wonen? Of de woning aangepast kan worden? Of ze misschien toch beter hun huis kunnen voorkopen en gaan huren? Daarom is het belangrijk dat er een duidelijk onafhankelijk loket is waar senioren terecht kunnen met vragen hierover. Bij ons in Eindhoven geeft WoonIncPlus Vitalis het goede voorbeeld.