Bedrijventerreinen

We trekken met de gemeenten in de regio op om meer bedrijven in de regio te krijgen. We kijken op welke bedrijfsterrein in het stedelijk gebied een bedrijf het beste kan landen.

Waar en op welke manier het bedrijf het beste kan bijdragen aan en gebruik maken van het ecosysteem. We concurreren niet op prijs van de grond.

We gaan door met in het Stedelijk Gebied samen bepalen welke bedrijfsterreinen ontwikkeld worden en welke kunnen wachten. We gaan zuinig om met onze groene en open ruimte.