Armoedebeleid

Als je pech hebt in het leven, heb je geluk als je in Eindhoven woont. We hebben het armoedebeleid mede mogelijk gemaakt en geknokt om het overeind te houden, ook toen de economische crisis raasde. Daar willen we mee doorgaan! Vooral aandacht voor kinderen!

Het ideaal is dat iedereen van zijn/haar zelf verdiende geld kan rondkomen. Als dat door omstandigheden niet lukt, willen we mensen een handje helpen. Je bent sociaal en solidair of niet.

Ons doel is een einde aan armoede. Bij de bestrijding van armoede richten we ons vooral op de ruim 6000 kinderen die in Eindhoven in armoede opgroeien. We willen dat ook zij meedoen. Zich voorbereiden op hun toekomst. Want wie nu meedoet, vergroot zijn kansen. Meedoen met sporten, kunnen leren, mee kunnen op schoolreisje. Investeren in de ontwikkeling van talenten en mogelijkheden van kinderen levert de gemeenschap veel voordeel op. Dus als de stad daarin investeert – een Eindhovens studiefonds zou een goede zaak zijn – is dat een goede zaak.

Daarom hebben we we de subsidies voor de Stichting Leergeld en het jeugdsport- en het cultuurfonds verhoogd.

Eindhoven kent ook een meedoen-bijdrage voor alleenstaanden met kinderen. Met de bijdrage aan de ziektekostenverzekering en de reiskostenvergoeding voor werkende armen. Deze willen we behouden.

Mede mogelijk door de PvdA: 

  • Er is in crisistijd geld vrijgemaakt om te zorgen dat alle scholen in Eindhoven er piekfijn bijzitten en bieden goed onderwijs. Kijk eens naar de Frits Philipsschool of De Burgh.
  • Wat nog niet lang geleden de zwakste school was in Woensel-West, is nu de beste van Brabant! 
  • De Internationale school is een doorslaand succes. Het helpt om aantrekkelijk te blijven voor kenniswerkers.

 

Hier gaan we voor:

  • We willen gratis huiswerkbegeleiding/bijles voor iedereen die dat nodig heeft, eventueel door studenten. Scholen sluiten niemand uit. 
  • We willen samen met scholen en maatschappelijke organisaties een iedereen-doet-mee-convenant realiseren. 
  • Als ouders van een school een buurtschool willen maken, waarop alle kinderen uit de wijk onderwijs volgen, ondersteunt de gemeente dat. 
  • Stimuleren leven lang leren, omdat we daar een leven lang plezier van hebben. 
  • Stimuleer zij-instromers en ondersteun leerwerktrajacten voor mensen die onderweg zijn naar een (nieuwe) baan. 
  • Baanuitreiking voor leerlingen uit het voortgezetspeciaal onderwijs, praktijkonderwijs en entree studenten in plaats van diploma-uitreiking. In samenwerking met lokale overheid, scholen, werkgevers. 
Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ik woon met plezier in de Bloemenbuurt-Zuid in Stratum, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma. Door mijn eigen levenswandel weet ik hoe het is

Meer over Ellen Schoumacher