Seniorenkrant

Door: Ad Sparidaens

Waarom een seniorenkrant?
Met de seniorenkrant, waarvan het eerste nummer in juli verschijnt, willen we de communicatie van de PvdA met de 60-plussers in Eindhoven sterk verbeteren.
In de nieuwsbrief van april heb ik al uiteengezet waarom het belangrijk is om ouderen als een speciale doelgroep in de communicatie te onderscheiden. Voor degene die dit nog eens zou willen nalezen: klik hier

Wat komt er in de seniorenkrant?
•    Artikelen die inzicht verschaffen over de achtergronden en de effecten van het Eindhovense PvdA-beleid op het dagelijkse leven van de 60-plussers.
•    Concrete resultaten die de PvdA in Eindhoven heeft bereikt voor de senioren.
•    Artikelen over én door, mensen die in Eindhoven actief zijn op het gebied van ouderenbeleid: wethouders, raadsleden, het ombudsteam, individuele PvdA-leden met bijzondere initiatieven ten behoeve van senioren.

Wie maakt deze krant en voor wie is deze bedoeld?
•    De krant wordt samengesteld door de werkgroep Senioren van PvdA Eindhoven
•    De krant is in principe voor alle senioren in Eindhoven
Hoe ziet de seniorenkrant eruit en hoe wordt deze verspreid?
•    Waarschijnlijk wordt het een dubbelgevouwen A4 met 4 korte artikeltjes en enkele foto’s. We zijn nog aan het testen dus dat kan mogelijk nog anders worden.
•    Leden ouder dan 60 (de doelgroep) krijgen de krant per post.
•    De overige leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
•    Voor niet-leden wordt de papieren versie verdeeld op plekken waar veel ouderen. wonen/samenkomen (bijvoorbeeld op leestafels van wijkhuizen, verzorgingshuizen, etc.)

We zoeken nog mensen die willen helpen met de verspreiding (bv PvdA leden die al regelmatig op genoemde plaatsen komen): Aanmelden kan via: senioren@pvda-eindhoven.nl
Wanneer en hoe vaak verschijnt deze seniorenkrant?
•    Het is de intentie om deze krant 3 tot 4x per jaar te laten verschijnen.
•    Het eerste nummer moet rond 15 Juli verspreid worden.