De veilige stad

Prettig wonen en leven begint met je veilig voelen in je huis, je buurt, wijk, de stad. Rottigheid en misdaad zijn helaas niet te voorkomen. Maar preventieve maatregelen helpen wel. Daarom willen we verder met het beleid van ‘schoon, heel en veilig’. Ook willen we verder overleggen met inwoners over hoe we het gevoel van veiligheid kunnen vergroten. En welke bijdrage zij daar zelf aan kunnen leveren; een veilige stad realiseren we samen.

Eerlijk is eerlijk: we zijn er nog niet. In 2012 waren er bijvoorbeeld meer autokraken, woninginbraken en zakkenrollerij dan het jaar ervoor. Over de daders kunnen we kort zijn. Misdaad mag niet lonen, dus stevig aanpakken en straffen.

Voor:

 • Aangiftes snel en eenvoudig afhandelen via internet. Wie aangifte doet, kan het verloop volgen.
 • Jongeren op verschillende niveaus aanspreken. Via de thuiscultuur (aanspreken van ouders en gezinsleden), via de straatcultuur en sociale controle (aansprakelijk stellen van ouders voor schade veroorzaakt door kinderen), via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval). 
 • Speciale aandacht voor en aanpak van jonge daders. Jongeren komen steeds vroeger in beeld als daders. We willen fors investeren in de intensieve zorg voor 10- tot 17-jarigen die op de drempel van een criminele carrière staan. Iedereen moet in Eindhoven veilig over straat kunnen; een carrière in de criminaliteit is een doodlopende weg.
 • Voortzetting project ‘Uit met ouders’. Raadsleden, ouders en kinderen bezoeken een aantal kroegen op het Stratumseind en krijgen voorlichting over het drank- en het veiligheidsbeleid.
 • Stimuleren van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid en preventie. Actieve voorlichting aan inwoners.
 • Afschaffing wietpas.
 • De bevordering van regionale experimenten met gereguleerde wietteelt.
 • Realiseren van goede verlichting van die tunnels en straten die veel gebruikt worden als loop- en fietsroute.
 • Doorgaan met succesvolle aanpak criminele en jeugdgroepen die overlast geven.
 • Verder onderzoeken van slimme technologische oplossingen om de veiligheid te verbeteren.
 • Top-X aanpak. We brengen in kaart wie de grootste, jonge, gewelddadige veelplegers zijn om hen op het rechte pad te helpen. Dus: intensief volgen, stevig straffen en helpen bij de opbouw van een nieuw leven.
 • Tegen discriminatie in de horeca. De PvdA wil met Eindhovense horecaondernemers een offensief starten tegen discriminatie.
 • De PvdA wil dat de gemeente met grootwinkelbedrijven, sportclubs en horeca afspraken maakt om drankgebruik van jongeren onder de 18 te voorkomen.
   

 

__________________________________________________________________________

Naar de INDEX of naar het volgende thema: DE SLIMME STAD