Preventie team radicalisme

Het thema radicalisme houdt ons al een tijd bezig. Onafhankelijk van de gebeurtenissen in Parijs heeft de PvdA een aantal maanden geleden het college verzocht om een lokaal beleid terugdringen radicalisme. De gebeurtenissen in Parijs hebben dit lokaal beleid natuurlijk wel weer op scherp gezet.

Aanpak van radicalisme kan niet zonder repressie maar zeker ook niet zonder preventie. Voorbeelden van repressie kennen we; “paspoort afpakken” , ” opsluiten bij terugkeer” etc. Echter, voorbeelden die ervoor moeten worden dat radicalisme voorkomen wordt danwel teruggedrongen hebben nog onvoldoende de revue gepasseerd.
Wat moet je bijvoorbeeld doen wanneer je als generalist aan de keukentafel tot de conclusie komt dat kenmerken van radicalisme worden vertoond?
Of wat doe je als leraar en jongerenwerker met signalen van radicalisme?
En wellicht het allerbelangrijkste: zijn we voldoende in staat om signalen te herkennen? Wat moeten we vervolgens met deze signalen? Wanneer is de grens van preventie bereikt en moeten we overgaan tot repressie?

Kortom, wat de PvdA betreft zijn er nog voldoende vragen die zo snel mogelijk voorzien moeten worden van een antwoord. En het antwoord ligt in bestaande structuren die met elkaar verbonden moeten worden. De jongerenwerker wil in contact komen met de onderwijsinstelling, met de buurtbrigadier, jeugdzorg en de generalist. U denkt wellicht, waarom gebeurdit dan niet? In sommige gevallen zal dit zeker gebeuren maar dat zou dan liggen aan de persoonlijke referentie van de professional. En de PvdA vindt dat we dit proces niet aan de toevalligheid over moeten laten dat een individuele professional besluit alle betrokkenen rond de tafel te organiseren. De vraag is of we in staat zijn dit proces bewust tot stand te laten komen. Geen toevalligheid maar georganiseerd en ondersteund.

Tot onze verbazing gaf de burgemeester als reactie op onze motie aan dat de functie die wij voor ogen hebben met een preventieteam reeds werkelijkheid is. Nog steeds zijn wij overtuigd dat dit niet het geval is maar krijgt burgemeester van Gijzel de mogelijkheid om ons te overtuigen. De burgemeester heeft toegezegd ons te informeren over het blijkbaar bestaande preventieteam. En nog belangrijker, worden de betrokken instellingen zoals onderwijs en welzijn beter hierover geïnformeerd.

Wordt vervolgd……

 

Met vriendelijke groet,

Hafid Bouteibi