Participatie 2.0

Over smalle paadjes, langs de paarse klaver passeer ik de boerderij in het Genneperpark. Op het erf lopen veel bezoekers bij de jonge kalfjes, de winkel en de kaasmakerij. Kleine kinderen halen eitjes uit de kippenren. Bij de paddenpoel sjouwen schoolkinderen met takken en vallen bijna met hun juf in het water, ze hebben veel lol. In de buurt van de Tongelreep bouwen vrijwilligers een broedplaats voor eenden en bij het strand van Stratum zitten veel mensen lekker in het hoge gras te genieten van de zon en het water. Van natuur, cultuur en sport krijg je energie en word je vrolijk en blij.

Inparticipatie 2.0 de verte zie je het zwembad de Tongelreep en de ijsbaan waar de parkeerplaats vol staat. De verontwaardiging in de stad is groot wanneer het bestuur aankondigt dat er geen geld meer is voor voorzieningen in de stad. “Wat gaat er in de toekomst gebeuren met het Zwembad, de Bieb en de IJsbaan? ” vragen veel Eindhovenaren zich af. Het aantal bezoekers daalt terwijl de exploitatie en energie steeds duurder worden.

Het bestuur van de stad staat open voor alle kritische geluiden en omarmt de ‘meedenk’ kracht vanuit het bedrijfsleven en de samenleving. Dat blijkt wel uit de volle zalen in het stadhuis wanneer bedrijven, verenigingen, kinderen, wetenschappers , kortom iedereen boos, feitelijk en met emotie zijn of haar mening geeft aan het bestuur over het sluiten van de IJsbaan.
De manier waarop mensen uit de stad opstaan om mee te denken over oplossingen, is een proces wat steeds sterker wordt. Het valt op dat steeds meer mensen willen meedoen en een bijdrage willen leveren. Het is de kunst van een bestuurder om hierin mee te bewegen en serieus oog te hebben voor deze verandering, ook al is het anders, nieuw, spannend en weet je de oplossing nog niet. Het vraagt misschien wel om een andere manier van besturen. In de slimste regio van de wereld heeft de samenleving veel kennis en kunde. Om deze kennis en kunde in het stadhuis te krijgen zullen huidige processen van beeldvorming, opinie en besluitvorming vanuit de basis anders ingericht moeten gaan worden. De critici zijn het niet met me eens, die hebben de overtuiging dat mensen steeds minder willen meedoen en een bijdrage willen leveren. Daar hebben ze gelijk is als je van mening bent dat iedereen mee moet doen. Participatie 2.0 is maatwerk waarin netwerken worden gestimuleerd en wordt geinvesteerd in eigen kracht. Niet iedereen is geïnteresseerd in alle thema’s van de stad. Zoek de mensen die mee willen doen, nodig ze uit, deel het probleem en de opgave van de stad en sta open voor een inspirerend proces. Zoek met elkaar naar een oplossing.

De stad is van de mensen, zij doen graag mee. Samen kan er zoveel meer.