Door Ward Overeem op 13 juni 2013

Zorgdebat PvdA goed bezocht

Het zorgdebat georganiseerd door de PvdA-Eindhoven is woensdagavond 12 juni druk bezocht en bleek duidelijk in een behoefte te voorzien. De veranderingen die landelijk ingezet gaan worden (decentralisaties) hebben lokaal gevolgen voor de uitvoering van de zorg. Deze avond heeft in het teken gestaan van de aanstaande veranderingen en hoe de gemeente Eindhoven hier invulling aan geeft. Deelnemers aan het debat waren:  Wethouder Staf Depla (gespreksleider), Otwin van Dijk, (2e Kamerlid van de PvdA), Wethouder Lenie Scholten  (Jeugd, Welzijn en Zorg), Jos Dijkmans (huisarts) en Jolanda van der Heijden (Combinatie Jeugdzorg. De gemeente Eindhoven anticipeert op de landelijke veranderingen en bezuinigingen door WIJEindhoven te implementeren in haar stad. De velen inhoudelijke vragen uit de zaal zijn op een interactieve en open manier met elkaar besproken.

De tips en suggesties die uit de zaal naar voren kwamen worden door Otwin van Dijk meegenomen in het 2e Kamerdebat met Staatssecretaris van Rijn. Wethouder Lenie Scholten neemt enkele tips en suggesties mee naar het college. Tijdens haar duidelijke uitleg gaf Lenie Scholten aan dat er nog wel een aantal zorgpunten zijn waar wij met alle betrokken partijen goed over moeten nadenken, zoals de positie van de Eindhovense zorgvrager. Dit krijgt zeker nog een vervolg.

Over het algemeen genomen staat men positief tegen de veranderingen en worden deze ook gezien als een kans en eerste aanzet om de ‘slechte’ regelingen in ons huidige systeem eens en voor altijd uit ons zorgsysteem te krijgen.

De PvdA fractie hoort graag uw mening en u mag van ons verwachten dat wij de ontwikkelingen van WIJEindhoven nauwgezet in de Raad blijven volgen.

Binnenkort leest u op onze website een uitgebreid verslag.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem