6 maart 2014

Zorg in de buurt, de wijkverpleegkundige keert terug.

De wijkverpleegkundige keert definitief terug in de wijk. Een goede zaak. Staatssecretaris Martin van Rijn maakte dit gisteren bekend. Wijkverpleegkundigen krijgen net als de huisarts een centrale plek in de wijk, dicht bij mensen. Dit zorgt ervoor dat mensen in hun eigen, vertrouwde thuisomgeving geholpen worden, waarbij rekening wordt gehouden met hun wensen. Zo maken we de zorg in de wijk beter. Voor iedereen.

De wijkverpleegkundige vervult een onmisbare rol bij het leveren goede zorg achter de voordeur. Dit is niet alleen belangrijk om de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van mensen zelf, maar ook om deze veel efficiënter te leveren. Zonder stopwatchzorg en ingewikkelde protocollen.

Daarnaast krijgt de wijkverpleegkundige de ruimte om de zorg af te stemmen met andere professionals, te ondersteunen in het zelfredzaam worden van mensen en het voorkómen van klachten en aandoeningen. Door de inzet van wijkverpleegkundigen maken we de zorg in de wijk beter. Voor patiënt en de professional. In lijn met dit landelijke beleid sluit het verkiezingsprogramma van de PvdA Eindhoven duidelijk aan bij de ingezette koers. U vindt hier het hoofdstuk ‘De zorgzame stad’ uit ons verkiezingsprogramma.

Gisteren vierde ik dit heugelijke wapenfeit samen met een groep bevlogen wijkverpleegkundigen tijdens een feestelijke lunch. Met hen besprak ik de belangrijke rol die de wijkverpleegkundige krijgt om mensen zo lang mogelijk te thuis te helpen en problemen vroegtijdig te signaleren.

De wijkverpleegkundige  levert straks laagdrempelige zorg in de buurt en kent de weg binnen de gezondheidszorg en het sociale domein. Daarom is de wijkverpleegkundige de ideale schakel tussen de patiënt, zijn of haar sociale omgeving en de verschillende professionals die aanvullende ondersteuning leveren.