Door Ward Overeem op 7 augustus 2015

Zomercolumn Ward uit Frankrijk

Het afgelopen politieke seizoen was voor mij een pittig seizoen. Alle veranderingen in de zorg, jeugdzorg en langdurige zorg hebben veel energie en voortdurend veel van onze aandacht gevraagd. Nog tot op de laatste dag voor mijn vakantie heb ik in verband met jeugdzorg gesprekken gevoerd met betrokken instanties. Aanleiding voor mij om een aantal kritische en technische vragen te stellen aan het college. Hiermee kan ik half augustus weer direct mee aan de slag.

Samen met Ellen mijn raadscollega in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en de fractie hebben we het afgelopen seizoen diverse zaken aangekaart die wat betreft (jeugd)zorg, schulddienstverlening, huishoudelijke zorg, etc. beter konden of die onze speciale aandacht vroegen. Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in een aantal maatschappelijke verkenningen zoals eenzaamheid en schulddienstverlening die we samen met fractie, bestuur en leden hebben georganiseerd. Ellen en ik blijven ons ook het komende politieke seizoen weer hard maken dat al deze vaak noodzakelijke en soms pijnlijke veranderingen een zo zacht mogelijke landing te laten maken. Ik was dan ook wel toe aan een twee weken vakantie. Dit jaar werd het Frankrijk. Een weekje Loirestreek en een weekjein de Bourgogne.

Tijdens mijn vakantie in Frankrijk stuitte ik tijdens het rijden op onderstaande poster die mij zeer deed denken aan het verhaal dat ik hierboven schetste. De bijna letterlijke vertaling van de tekst op de poster luid: De meeste keren in moeilijke tijden is Hollande te zacht. Veranderingen roepen vaak weerstand op en dat gebeurt zeker ook in de omvang zoals dat bij ons in Nederland t.a.v. alle veranderingen in de zorg speelt. Het is logisch dat er weerstand is omdat niet iedereen alle veranderingen kan volgen en omdat de veranderingen voor sommige zorgvragers daadwerkelijk ingrijpend zijn. Deze zware ingrepen zijn nodig om de zorg ook voor onze toekomstige generaties betaalbaar en kwalitatief goed te houden. Echter wat mij betreft moeten de ingrepen daar terecht komen waar ze gedragen kunnen worden. het lijkt nu wel eens of we niet doorslaan en of de grens bereikt is. We moeten niet zoals sommige partijen willen nog meer blijven bezuinigen.

Eenzelfde keus gold bij de vorige verkiezingen in Frankrijk waar gekozen moest worden voor een nog hardere bezuinigingskoers of voor de wat gematigde koers van Hollande. Wel bezuinigen en de begroting op orde krijgen, maar niet ten koste van alles. Uiteindelijk heeft Hollande vorig jaar augustus een nieuwe regeringsploeg kunnen samenstellen. Tot voor 7 januari 2015 was er veel kritiek op de zachte aanpak van Hollande. Veel Fransen wilden een hardere rechtsere koers. Na de aanslagen op Charlie Hebdu heeft Hollande in de ogen van veel Fransen op een goede manier gereageerd. Dit heeft het vertrouwen in de president goed gedaan. Helaas is daar een trieste aanleiding voor nodig. Hij koos voor een duidelijke toon en een daarbij juiste hardheid zonder hiermee verdeeldheid te zaaien.

Wat heeft dat alles nu met mijn vakantie in Frankrijk te maken. Het raakt namelijk het volgende thema, Wifi.

Gratis Wifi niet altijd vanzelfsprekend meer in Frankrijk.
Toen wij twee jaar geleden op vakantie waren in Frankrijk kon je op de meeste plekken gebruik maken van openbare Wifi. Net zoals wij dat in Eindhoven erg goed geregeld hebben. Toeristen en onze inwoners kunnen zonder enige moeite gebruik maken van de openbare Wifi imagedie beschikbaar wordt gesteld.

Sinds de aanslagen afgelopen januari op Charlie Hebdu kun je niet zomaar eenvoudig gebruik maken van openbare wifi. Je moet ook als toerist al je gegevens achterlaten. Voordat  je dit kunt doen krijg je een duidelijke boodschap in beeld dat dit is vanwege de mogelijkheid op aanslagen. Daarmee is niet alleen privacy in het geding maar doet het je tegelijk beseffen dat het gebruik maken van openbare wifi niet meer vanzelfsprekend is. Ook werkt het allemaal niet meer zo vlekkeloos. Overigens hing in één van de prachtige kastelen in de Loirestreek een spotprent over Hollande. Ondanks de aanslagen op Charlie Hebdu worden deze gelukkig nog steeds tentoongesteld.

We mogen ons gelukkig prijzen dat het in Nederland en specifiek in Eindhoven goed geregeld is wat betreft het openbaar gebruik maken van internet. Overigens is het wel weer zo rustig als je een week lang geen gebruik kunt maken van wifi. Ik moest echt weer even wennen maar heb des te meer genoten van de rust van de Loirestreek en de heerlijkheden uit de Bourgogne.

Zo ben ik dadelijk weer helemaal opgeladen voor een nieuw politiek seizoen.

Groeten,

Ward

 

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem