Ze doen het zelf in Woensel West

Door Ward Overeem op 4 maart 2018

Elke paar weken is de PvdA in een andere wijk van de stad te vinden. Inmiddels zijn de rode PvdA jasjes in Eindhoven een bekende verschijnen geworden. In het bijzonder in Woensel West. We zijn altijd nieuwsgierig om van buurtbewoners te horen hoe zij het wonen in hun wijk ervaren. Wat gaat er goed? Waar moet nog aandacht naar uitgaan en kan beter? En vaak zelfs liggen er op wijk- en straatniveau aandachtpunten. Afgelopen zaterdag waren wij weer eens in Woensel West een wijk waar wij vaker langs de deur gaan en inmiddels een bekend gezicht zijn geworden.

Wijkvernieuwing
Woensel-West is een echte volksbuurt. De afgelopen jaren heeft wijkvernieuwing plaatsgevonden waardoor de wijk en de woningen kleurrijker en kwalitatief beter zijn geworden. Waar kleine winkeltjes weer haar intreden doen en de mensen en ondernemers over het algemeen genomen erg tevreden zijn. Je vindt er beginnende kunstenaars in goedkopere woningen, jaren dertig koopwoningen met jonge gezinnen en enthousiaste startende ondernemers. Verder tref je veel kinderen op straat. Positieve punten in Woensel West zijn: diversiteit van bewoners die goed met elkaar weten samen te leven. Betere huizen in een groot deel van de wijk. Een goede basisschool ’t Palet en een actieve bewonersorganisatie. Verder een Spilcentrum (wijkinfopunt) waar je met al je vragen terecht kunt.

Aandachtspunten: Wat we zeker niet mogen vergeten is dat een deel van de wijk nog steeds te kampen heeft met een hardnekkige sociaal economische achterstand. Hier heeft nog geen wijkvernieuwing plaatsgevonden. Toch hechten veel bewoners van het eerste uur aan hun ‘oude’ wijk. Hoe houdt je de ziel in de wijk?

Wijkinitiatieven en actieve buurtbewoners
Er zijn veel bewoners actief die allen een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk. Iets wat we samen met buurtontmoeting als PvdA erg belangrijk vinden. Sinds kort is er een nieuw wijkbestuur dat vol goede moed haar verbindende krachten gaat inzetten om zoveel mogelijk verschillende wijkbewoners bij alles wat er in Woensel West gebeurt actief te betrekken. Bewoners vinden onderling sociaal contact ook erg belangrijk. Weten wie je buren zijn en omkijken naar elkaar. Een aandachtspunt wat genoemd werd is dat bij de toewijzing van woningen een niet te grote concentratie van huurders komt met dezelfde achtergrond. Zo vertelde een wijkbewoonster die al veertig jaar in de wijk woont dat de wijk echt opgeknapt is maar dat het communiceren met je buren en overburen wel lastiger wordt.

Afgelopen week is de Werkplaats financiën XL geopend een samenwerking tussen WIJeindhoven, Lumens, GGzE en de gemeente om mensen met schulden en financiele problemen bij te kunnen staan. Een laagdrempeling inlooppunt bij de Tulp waar mensen ook altijd zomaar kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of een praatje. Dit voorziet echt in een behoefte en springt in op mensen die meer op zichzelf zijn aangewezen.

Woningsplitsing
De wijk Woensel West bestaat uit sociale woninghuur, slimmer kopenwoningen en reguliere koopwoningen. In het koopdeel van de wijk worden nog steeds woningen opgekocht door huisjesmelkers. Dit veroorzaakt overlast en irritatie bij bewoners. Zo is parkeren soms een probleem omdat één gesplitste woning soms wel drie auto’s heeft. En door de wisselende bewoners staat het sociale aspect weleens op de tocht. De PvdA gaat ook de komende periode weer keihard aan de slag om zoveel mogelijk overlast van huisjesmelkers te voorkomen. In ons programma gaan we hier verder op in.

Zwerfafval
Tevens is zwerfafval een aandachtspunt dat vaker genoemd werd. Ondanks dat er redelijk wat openbare prullenbakken op de Edisonstraat staan wordt er veel afval naast de prullenbakken gegooid.

Bewoners tevreden
Vroeger had Woensel West een minder goede reputatie. Veel criminaliteit, prostitutie en veel overlast. Dat is aanzienlijk verandert. De wijk is inmiddels een wijk met gemiddelde cijfers geworden. Waar het bruist van de creativiteit en waar weer meer aandacht uitgaat naar het met elkaar samenleven. Woensel West een mooi voorbeeld voor andere wijken met veel tevreden bewoners.

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem