Door Mieke Verhees op 9 februari 2016

Woonoverlast

Woonoverlast is voor de PvdA een zeer gevoelig onderwerp.

Een onderwerp dat wij, sinds de afschaffing van de 10% regeling, keer op keer op de agenda hebben gezet. Yasin was in 2011 als raadslid nog initiatiefnemer en voorzitter van de raadswerkgroep woningsplitsing en woonoverlast.

Ook in ons verkiezingsprogramma benadrukken wij het belang van leefbare wijken waarin het voor alle Eindhovenaren prettig en veilig wonen is. Het je niet veilig voelen in je eigen woning, omdat je buren zich niet gedragen, teveel herrie maken, of omdat er simpelweg te veel mensen in een huis wonen, is een zeer ernstige aantasting van je welzijn. Een aantasting waar we echt korte metten mee moeten maken. Aanpak van overlast door woningsplitsing was daarom een belangrijk punt in ons verkiezingsprogramma. Net zoals het aanpakken van de de veroorzakers van de overlast. Zij moeten op hun gedrag worden afgerekend, zodat niet de slachtoffers uiteindelijk moeten verhuizen.

 

Daarom zijn wij blij met het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Waar zijn wij vooral blij mee?

  1. we zijn blij met het feit dat voortaan voor zowel kamerbewoning als voor woningsplitsing een vergunning nodig is.
  2. met het feit dat overlast gevers worden aangepakt en dat ook pandeigenaren verantwoordelijk worden gemaakt voor de overlast
  3. met het feit dat de leefbaarheidstoets een nog belangrijkere wegingsfactor wordt waarbij bewoners een stem krijgen
  4. en we zijn blij met de integrale aanpak waarbij diverse informatie over een pand kan worden gekoppeld.

 

Tegelijkertijd zien we ook dat woonoverlast een heel hardnekkig probleem is, waarbij mensen soms jarenlang in de ellende zitten. Wij hebben daarom nog een aanscherping gevraagd die in de komende maanden onderzocht zal worden:

  • als een huizenbezitter nu illegaal van start gaat met verhuur van kamers, wordt bij melding (bv door buren eerst gekeken naar legalisering). Wij willen dat zo’n verhuurder per definitie zijn vergunning niet krijgt. Andersom is het ook denkbaar: huiseigenaren die een goede reputatie hebben, zouden sneller moeten worden geholpen. Een soort bonus-malus systeem als het ware.
  • in de nieuwe situatie wordt de eigenaar van een pand medeverantwoordelijk voor de overlast. Dit wordt in de vergunning vastgelegd. Wij zorgen over trage processen, waarbij een slachtoffer van woonoverlast nog jaren in een onwenselijke situatie woont. We hebben diverse voorbeelden van mensen die er uiteindelijk voor kozen om zelf maar te verhuizen omdat concrete maatregelen te lang op zich lieten wachten. We willen daarom zo snel mogelijk ingrijpen.

Een fijne leefomgeving is voor de PvdA een basiswaarde om te kunnen genieten van het leven en te kunnen ontwikkelen. Daarom blijven wij – ook bij de uitvoering van dit nieuwe programma – vinger aan de pols houden.

Mieke Verhees

Mieke Verhees

Raadsfuncties • Fractievoorzitter PvdA • Lid van het presidium • Duo voorzitter raadscommissies • Waarnemend voorzitter van het presidium tevens tweede waarnemend voorzitter van de raad • Lid raadswerkgroep Raadsverkenning • Lid raadswerkgroep Veiligheid • Lid raadswerkgroep Nieuwe Ruimte • Lid van de raadscommissie Financiën en Bestuur • Lid van de raadscommissie Ruimte en Vastgoed

Meer over Mieke Verhees