Door Edith van Dijk op 9 maart 2015

Wonen, betaalbaar, bereikbaar en beschikbaar

Lobbyen voor betaalbare huurwoningen door de commissie Ruimte en Wonen van de VNG

Wonen is een basisbehoefte. Iedereen verdient een dak boven zijn hoofd. Betaalbaar voor iedere portemonnee. In Nederland hebben we naast koopwoningen heel veel sociale huurwoningen. Ongeveer de helft van alle woningen is een sociale huurwoning. Deze worden verhuurd door woningcorporaties en zijn bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee. We spreken dan over een jaarinkomen van net onder de € 35.000. Voor veel huishoudens een boel geld. De meeste mensen die in een sociale huurwoning wonen, komen rond van nog geen 24.000 euro.

Voor de PvdA is de zorg dat voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor deze mensen. Hoe doen we dat? Ondermeer door deze zorg te delen met andere gemeenten.

Vanaf november vorig jaar ben ik, Edith van Dijk, als eerste raadslid ooit van Eindhoven, lid van de commissie Ruimte en Wonen. Deze commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lobbyt namens alle gemeenten in Nederland bij de ministers en de Tweede Kamer over belangrijke onderwerpen op het gebied van wonen, zorg en ruimte.

De commissie bestaat uit voornamelijk wethouders en burgemeesters van kleine en grote gemeenten en verschillende partijen uit alle provincies. In totaal 20 mensen. Andere PvdA leden in de commissie zijn Jop Fackeldey uit Lelystad, Albert Smit uit Assen, Henri Lenferink uit Leiden en Roeland van der Schaaf uit Maastricht.

Een belangrijk thema is het beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar houden van de sociale huurwoning. Om goed te weten wat van belang is voor Eindhoven, ga ik op pad. Het mooie is dat in Eindhoven hard gewerkt wordt aan de nieuwe Woonvisie. Heel veel partijen uit de stad doen mee aan het maken van deze nieuwe visie. Inmiddels sprak ik met de Eindhovense woningcorporaties en het PEK. Ook trek ik de regio in om te horen wat er speelt rondom dit thema.

Het PEK (Platform Eindhovense Klantenraden) is de plek waar de huurdersvertegenwoordiging van de Eindhovense corporaties samenkomen. In de laatste vergadering heb ik dergelijke huurdersvertegenwoordigers van de corporaties onder de aandacht gebracht. Vaak worden ze vergeten. De Woonbond is wel bekend, maar huurdersverenigingen minder.

In Eindhoven werkt het PEK mee bij de totstandkoming van de prestatieafspraken over sociale woningbouw. Een unicum en zeer belangrijk, want het gaat ten slotte om de huurders.

Zoals gezegd gaat de commissie aan de slag met betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van sociale huurwoningen. We gaan op zoek naar inzicht in woonlasten en betaalbaarheidsproblemen. Hoe groot zijn de problemen, waar zitten ze, wie heeft er mee te maken en wat kunnen we van elkaar leren.

Iedereen die iets kwijt wil over dit thema kan bij mij terecht. Graag zelfs. Het helpt mij om goed beslagen ten ijs te komen in de commissie.

In maart is het volgende overleg van de commissie. Thema’s Zorg en Wonen, Ruimte en nieuwe wetgeving komen de volgende keer aan bod. Wordt vervolgd.

Edith van Dijk
e.van.dijk@eindhoven.nl
06 4548 2819
Twitter: @DitDijk
www.facebook.com/edith.vandijk.7

Edith van Dijk

Edith van Dijk

‘Voor een andere iets kunnen betekenen’, dat staat voor mij als raadslid voorop. Mijn naam is Edith van Dijk en bijna 4 jaar raadslid voor de PvdA in Eindhoven. Ik heb Eindhoven op een andere manier leren kennen. En vooral heel veel mensen ontmoet. Zo sprak ik met inwoners uit verschillende wijken en buurten over

Meer over Edith van Dijk