24 februari 2015

Waarde van lidmaatschap

Door Ria Otten:

Mijn lidmaatschap van de PvdA dateert van circa 1975. Toentertijd startte Rob van Gijzel in Eindhoven met de JS en zocht gelijkgezinden. Het werd een soort vriendenclub. We bespraken thema’s die ons bezighielden en die we vervolgens verder uitwerkten in meningen of adviezen. Ik heb geen idee of er ooit iets mee is gedaan, maar dat was ook niet het belangrijkste (voor mij). Het ging meer om een prettige omgeving waarin we open konden discussiëren en onze werelden verder konden vormen.

Na mijn studie verhuisde ik naar het noorden en was ik de JS snel vergeten. Ik was druk met werken, wonen en leven. Daar hoorden wel clubjes bij, maar liever een sportclub dan een politieke partij. Toen ik later weer in Eindhoven woonde, nam ik de moeite om toch eens naar een partijbijeenkomst te gaan. Dat werd een geweldige deceptie. Het was een vergadering of zoiets; er zaten alleen mensen die veel ouder waren dan ik, voornamelijk mannen, er werd nauwelijks gelachen, ze spraken heel gewichtig, maar ik weet echt niet meer waarover, en iedereen vond zijn eigen betoog zo interessant dat het allemaal ellenlang duurde. Ik was snel genezen en dook weer voor jaren onder. Sindsdien ben ik alleen een paar keer actief geweest in campagneperiodes omdat een gevestigd politicus vroeg om te helpen.

De laatste jaren neem ik een kentering waar bij de PvdA in Eindhoven. In 2012 werd ik gebeld met de vraag of ik naar de nieuwjaarsreceptie wilde komen. Dat heb ik gedaan. De sfeer was prima en er was meer diversiteit in leeftijden, type mensen en conversaties. De partij had ook verschillende ‘doe’-clubjes en zocht daar vrijwilligers voor. Ik heb een tijdje meegedraaid met het Ombudsteam, was lid van het campagneteam voor de gemeenteraad en zit nu in het communicatieteam en doe mee aan de permanente campagne.

Langzamerhand ken ik het merendeel van de actieve leden en dat is leuk. Voor mij is het weer een beetje zoals in het begin: je komt gelijkgestemden tegen, je draagt samen met anderen een steentje bij, waar je kan en waar je zin in hebt, je kunt serieus van gedachten wisselen maar het mag ook gezellig zijn. Zo ben ik onlangs met enkele Rooie vrouwen naar de film ‘Gooise Vrouwen’ geweest en bezocht ik een verdiepingsbijeenkomst over het rapport van de commissie Hamming ‘Politiek van waarde’. Ik vond het interessant en gezellig en ik voelde me verbonden.

Kortom, de PvdA in Eindhoven is leuk geworden. Het is steeds meer een VERENIGING in plaats van alleen een politieke PARTIJ. Het is een prima ontmoetingsplek voor mensen met dezelfde politieke waarden, die elkaar opzoeken om samen te praten en samen te doen, die samen een kleine of grote steen willen bijdragen aan onze samenleving, dichtbij of ver weg. Ik zou zeggen: doe gezellig mee!