Door Erik van der Werff op 11 december 2016

Voornemen fusie PvdA-afdelingen regio Eindhoven

De afgelopen periode is het bestuur van de PvdA Eindhoven, bij vertegenwoordiging van voorzitter Mary Fiers, betrokken geweest bij gesprekken met vijf andere PvdA-afdelingen in de regio Eindhoven. Doel: het vormen van één gezamenlijke, gefuseerde afdeling.

De besturen van deze afdelingen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een plan om een gezamenlijke afdeling te vormen. Het streven is dat deze volgend jaar juni gevormd zal zijn.

In grote openheid zijn de huidige situatie en de toekomstplannen van de zes verenigingen met elkaar besproken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met andere politieke partijen in de regio over samenwerken over gemeentegrenzen heen. De werkgroep, die gevormd werd door voorzitters van de zes afdelingen, kwam tot de conclusie dat een sterke lokale PvdA het beste af is door bundeling van de (bestuurlijke) krachten. De voorzitters zien de samenwerking groeien bij het campagnevoeren, het senioren en jongerennetwerk, het ombudswerk en het delen van gemeenschappelijke standpunten.

De afgelopen weken zijn de ledenvergaderingen van de PvdA Eindhoven, de PvdA Nuenen, de PvdA Waalre, de PvdA Veldhoven, de PvdA Best en de PvdA Son en Breugel akkoord gegaan met het voornemen tot fusie. Deze zal nu in gang worden gezet.

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff