Voordracht en installatie Yasin Torunoglu als wethouder

Door Arnold Raaijmakers op 30 mei 2018

Voorzitter,

De PvdA draagt als wethouder met veel plezier en vertrouwen Yasin Torunoglu voor. Yasin is nu ruim 5 jaar wethouder in deze stad en doet dit, vanuit ons sociaaldemocratisch perspectief, met veel energie, passie en inzet. Hij heeft de afgelopen periode bewezen zijn portefeuille inhoudelijk goed te beheersen en heeft daarmee onder andere een mooie bijdrage geleverd aan de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. De hijskranen staan inmiddels overal.

Yasin wordt in dit college de enige wethouder die geboren én getogen is in Eindhoven. Daarmee is Yasin niet alleen echt een man van de stad. Yasin is immers ook altijd de man in de stad gebleven. Zichtbaar in wijken en buurten en altijd onvermoeibaar onderweg op zijn fiets.

Dat Yasin zo zichtbaar en betrokken is, blijkt ook uit het groot aantal vrijwilligers dat zich in de afgelopen verkiezingscampagne heeft ingezet voor Yasin en de Partij van de Arbeid. Een flink aantal zie ik ook op de tribune zitten. Dank voor jullie inzet!

We durven het dan ook met een gerust hart aan om Yasin de komende periode met een zwaardere opdracht, dus inclusief ‘Werk en Inkomen’, op pad te sturen.

En wensen hem dan ook, samen met zijn collega’s in het nieuwe college, veel succes met het uitvoeren van ons coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’. De tijd van praten en schrijven is voorbij. Het gaat nu om de uitvoering en daadkracht.

Veel succes namens de fractie van de PvdA.

Arnold Raaijmakers

Partij van de Arbeid Eindhoven

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers