Door Ward Overeem op 18 december 2013

Verslag ombudsteam 2013

ALGEMEEN
We naderen het einde van het jaar 2013. Een reden om terug te blikken op de hoeveelheid en het soort casussen die er bij het ombudsteam zijn binnengekomen en in behandeling zijn genomen. Een interessant jaar waarin door de leden van het ombudsteam veel energie is gestoken in vraagstukken die vrijwel nooit eenvoudig zijn. Hierbij zit het succes in de individuele kennis en de gedeelde interesse om zich in onbekende onderwerpen te verdiepen. Zo is inmiddels de interne kennis groot geworden. Deze kennis willen we nog meer vergroten door het werven van mede ombudsteamleden en mensen die incidenteel bevraagd kunnen worden op hun kennis op specifiek gebied. Hiertoe staat een oproep op de site en gaat er een interne mail naar alle leden.

REGIONAAL EN LANDELIJK
Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest met regionale ombudsteams (te weten Waalre, Helmond, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Valkenswaard en Eindhoven). De  bedoeling hiervan is het delen van kennis, elkaar inspireren en het versterken van het ombudswerk. In het voorjaar van 2014 volgt de derde bijeenkomst.

Er is 1 landelijke bijeenkomst geweest waar 2 leden van het ombudsteam naartoe zijn geweest.

DIVERS
We zijn vanuit het ombudsteam gesprekken begonnen met diverse instanties (oa Humanitas en Steunpunt uitkeringsgerechtigden) om zicht te krijgen op problemen waar burgers de komende jaren mogelijk tegenaan gaan lopen. Hierdoor hopen we een preventieve slag te kunnen maken en over de bevindingen in gesprek te gaan met de fractie.

OMBUDSTEAM EN DE FRACTIE
De samenwerking met de fractie is erg goed. Daar waar een vraag politieke aandacht vraagt word dit snel opgepakt en weggelegd binnen de fractie of bij een wethouder. Dit met soms prima resultaat. Vanuit de fractie horen we terug dat de fractie erg blij is dat er een ombudsteam is welke de “extra” voelsprieten zijn in de stad waardoor de fractie veel werk op een goede manier uit handen wordt genomen.

De stand van zaken:

–          In het jaar 2013 zijn er 20 zaken in behandeling genomen.

–          Hiervan zijn er 14 afgerond en 6 zaken lopen nog. Met afronden wordt bedoeld dat een zaak is opgelost of is verhelderd.

–          De vragen kwamen binnen via de fractie, het landelijk bureau en inmiddels ook door mond tot mond reclame.

–          Financiële vraagstukken voeren de boventoon, in vergelijking met 2012 is hierin een verdubbeling te zien.

2013 ombudsteam

 

 

 

 

 

Er zijn 5 casussen politiek gemaakt.

Met het oog op het verstevigen van de samenwerking met de fractie is het idee om bij het bezoeken van instanties, wanneer mogelijk, een fractielid te vragen mee te gaan naar een gesprek.

We ronden het jaar 2013 in volle tevredenheid af en we gaan met nog meer kennis het nieuwe jaar in. Rest ons om ieder fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen.

Tot 2014!!

Vriendelijke groet,

Ary van Baalen (met dank aan de mooie infografic)
Wim Claassen
Trix Effting
Ria Otten
Hafid Bouteibi
Frank Depla
Ruth Dil

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem