Door Erik van der Werff op 9 oktober 2015

Verslag ALV 8 – 10

Gisterenavond vond de derde algemene ledenvergadering van dit jaar plaats op het Stadhuis van Eindhoven. Lees verder voor het verslag hiervan. De volgende ALV is op 10 december:

 1. Opening door voorzitter

Welkom

Afmeldingen

 1. Mededelingen
 • Complimentenkaart: Als leden vinden dat er mensen zijn die we eigenlijk een compliment zouden moeten geven dan laat het even weten aan Albertien (albertien@pvda-eindhoven.nl). Zij zorgt ervoor dat er een complimentenkaart wordt gestuurd.
 • Seniorenbulletin: Het eerste bulletin is af en verspreid sinds afgelopen juli. Mochten er nog tips zijn dan horen we dat graag. senioren@pvda-eindhoven.nl Voor nu is de focus om twee bulletins per jaar te maken.
 • Ben jij een Nelson?: Het idee is om op zoek te gaan naar mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving (bijvoorbeeld de sportclub). Tips via: danielle@lemniscaat.nl
 • Defensiedebat: 23 november in Eindhoven op Stadhuis. Informatiedebat over defensie.
 • Maandelijkse borrel: We hebben geconstateerd dat het geen daverend succes is. We hebben besloten deze te schrappen en in plaats daarvan te borrelen na de ledenvergaderingen.
 1. Discussie basisinkomen

Raadslid Hafid Bouteibi: aanleiding voor dit gesprek is een initiatiefvoorstel van GroenLinks waarin kenmerken van het basisinkomen zijn verwerkt. Binnen de fractie is er inmiddels al regelmatig discussie over geweest en de fractie is verdeeld. Dit is in lijn met landelijk beeld. Voor de fractie is het van belang hoe de afdeling denkt om dit mee te nemen in de afwegingen.

Lid Hans Lindeijer: In het beginselalv810manifest van de PvdA wordt gepleit wordt voor een fatsoenlijk bestaan. De reden dat ik dat debat graag aanga: Het kan de verzorgingsstaat worden van de toekomst. Veel partijen zien wel dat daar iets inzit. Ik heb het gevoel dat veel PvdA-ers vinden dat dit een typisch PvdA-punt is. Ik wil graag dat de PvdA het voortouw neemt om deze denkrichting – wat het nu nog is – te vormen en te ontwikkelen.

Wat is een basisinkomen? Een vast bedrag, onvoorwaardelijk uitgekeerd aan iedereen vanuit de overheid. Een inkomen waarboven mensen kunnen verdienen. Een bepaalde basis is gegarandeerd, wat het beste stimuleert in mensen. Het NIBUD geeft aan dat dit ongeveer zo’n 1000 euro per maand zou zijn.

Ervaringen van andere landen van de wereld (bijvoorbeeld in Brazilië, Alaska) laten zien dat mensen meer zelfvertrouwen kregen. De criminaliteit daalt. In Canada daalde de zorgvraag met 8%.

Hans stelt de vraag: Hoe zou uw leven eruit zien als u een basisinkomen had gehad? Wat was er anders geweest?

Wat is haalbaar? Op korte termijn studie naar basisinkomen, haalbaarheid en de effecten en starten als experiment.

Tweede Kamerlid Ed Groot: Tegenwoordig weer een hip onderwerp door: crisis van de afgelopen jaren, toenemende onzekerheid en veranderende leefpatronen. Ik denk dat dit de achterliggende factoren zijn. Maar, is een basisinkomen het antwoord hierop? Ik denk het niet.

Ten eerste, principiële bezwaren. We staan als PvdA voor een aantal kernwaarden (goed onderwijs et cetera). Ik denk dat we dit alleen in stand kunnen houden als we van iedereen iets terugvragen. Dat gaat alleen bij een voorwaardelijk basisinkomen.

Ten tweede, tactische bezwaren . Als een basisinkomen bestaat, dan kunnen eigenlijk alle andere voorzieningen zoals pensioen en werknemersverzekeringen weg. Er is toch een basisinkomen?

Ten derde, praktische bezwaren. Kan het? Het kost zo’n 120 miljard euro om dit te financieren. Je zou het moeten geven aan iedereen, ook aan mensen die het niet nodig hebben. Ook aan de vrouw van de directeur et cetera. Miljoenen mensen met een deeltijdbaan die zien een extra inkomen (uitgaand van 760 euro per maand). Gaan zij dan nog werken? Of, in gezinnen met man vrouw en twee kinderen. Er komt rond de 4000 euro bij, als de berekening van de heer Lindeijer wordt toegepast. Gaan zij dan nog werken?

Als je naar een samenleving toegaat met massawerkloosheid, dan is dit wel een richting waar je heen kunt gaan denken. Als er permanent een tekort is aan banen, dan is dit een optie. Echter, dat lijkt me nu nog totaal niet het geval. We zitten nu alweer bijna op hetzelfde niveau als voor de crisis. Echter, we zien wel dat er veel banen gaan verdwijnen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Beleidsmatig moeten we daar op antwoorden. Toenemende ontevredenheid over uitkeringen, onzekerheid, dat kunnen we wel proberen om te onderzoeken met een experiment over basisinkomen. Niet per se met een onvoorwaardelijk inkomen, maar flexibiliteit met sollicitatieplicht bijvoorbeeld. Iets dat de landelijke politiek moet doen is kijken naar de problematiek van het toeslagen- en uitkeringsstelsel.

De algemene vraag is: Blijven mensen actief? Blijven ze werken? Het meeste leren we van empirisch onderzoek. Maar, een onvoorwaardelijk basisinkomen van 1000 euro per maand, dat gaat niet. Bovendien vind ik het onwenselijk.

Vervolgens vindt er een levendig debat plaats met de twee inleiders en tussen de leden onderling. Lastig samen te vatten.

Nieuwsgierig? Des te meer reden om volgende keer naar de ledenvergadering te komen.

 1. JS presentatie Ali Koç

Vorig jaar september begonnen. Inmiddels zijn er meer jongeren; de betrokkenheid neemt toe. Er staat inmiddels al weer een aantal nieuwe bijeenkomsten gepland. Bijvoorbeeld volgende week op het Summa College, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. Zie ook de kalender op deze website.

 1. Evaluatiemoment bestuur
 • Vaker een ledenvergadering organiseren. Meer ruimte voor discussieonderwerpen en zorgen dat iedereen het woord krijgt.
 1. Rondvraag

Geen rondvraag

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff