Door Erik van der Werff op 24 maart 2016

Verslag ALV 17-3

 1. Opening en welkom door voorzitter Mary Fiers
 2. Mededelingen

Plan de campagne om een honk vast te leggen: een pand aan de Boschdijk. Het is nog niet contractueel vastgelegd. Oproep aan leden om mee te helpen klussen en voor eventuele huisraad. Aanmelden via secretaris@pvda-eindhoven.nl

 

Rapport over online communicatie van Fontys studenten. Ligt tijdens de vergadering ter inzage. Buiten de vergadering kan er altijd contact worden opgenomen met de communicatiewerkgroep (secretaris@pvda-eindhoven.nl).

 1. 10 jaar raadslid; een terugblik door Frank Depla en Mieke Verhees

10jaarraadZij danken de leden voor het vertrouwen en kijken terug op 10 jaar raadlidmaatschap. In economische betere en mindere tijden. Ook komen leuke anekdotes voorbij. Er zijn vragen over de politieke cultuur (op samenwerken gericht) in Eindhoven in vergelijking met sommige andere gemeenten. Conclusie het is leuk en eervol om raadslid te zijn. Ze raden het iedereen aan. Je kan in je directe leefomgeving een concrete bijdrage leveren aan het een stukje beter maken van de wereld, dat is toch waar je het voor doet. Uiteraard zijn er bloemen voor Mieke en Frank. En voor Yasin, want hij is ook 10 jaar actief in de lokale politiek.

 1. Presentatie Yasin Torunoglu over aanpak asielzoekers

Yasin vertelt over de aanpak van de gemeente Eindhoven, deels in samenwerking met de regiogemeenten. Er ontstaat een gesprek over de mogelijkheden om te voorkomen dat mensen in de opvang (en daarna als statushouder) passief raken. Activering en participatie is belangrijk. Er wordt gesproken over taallessen en Staf Depla vertelt over zijn ambities om mensen snel aan passend werk te krijgen.

 1. Presentatie initiatiefvoorstel door Hafid Bouteibi

Hafid gaat een initiatiefvoorstel indienen aan het eind van dit jaar over de inclusieve samenleving. Hij vraagt input van de leden. Belangstellenden kunnen zich melden bij hem.

 1. Vaststellen jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 is gepresenteerd door de penningmeester. De kascontrolecommissie stipt een aantal puntjes aan.  De commissie gaat akkoord. In navolging gaat de ledenvergadering ook – unaniem – akkoord en wordt het bestuur decharge verleend.

 1. Herverkiezing van enkele zittende bestuursleden (Mary Fiers, Joost Mueters, Erik van der Werff, Albertien Schoots en Ali Koc) en verkiezing nieuw bestuurslid Jan Hopstaken

Ledenvergadering gaat unaniem akkoord.

2016-03-17 22.00.41We nemen afscheid van bestuurslid Frank van de Kerkhof. Uiteraard met enkele mooie dankwoorden en een bosje bloemen.

 

 1. Rondvraag
 • 30 maart uitstapje naar Blixembosch; voor meer informatie zie de agenda of neem contact op met Albertien Schoots (albertien@pvda-eindhoven.nl)
 • Yasin meldt dat hij boekjes bij heeft over statushouders, en roept de ALV op om weer leden aan te trekken.
 • Lid geeft aan dat idee over inhoud vanavond niet compleet duidelijk was. Er komt nog stukje in de nieuwsbrief om voor volgende keer duidelijk te hebben.
 1. Afsluiting vergadering door voorzitter Mary Fiers
Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff