Door Erik van der Werff op 11 december 2015

Verslag algemene ledenvergadering

AANWEZIG: 32 leden
AFWEZIG MET REDEN: 9

1. Mededelingen
2. In gesprek over vluchtelingen
Introductie van Sjoerd Slaaf (Raadslid & betrokken buurtbewoner Orangerie). Hij vertelt over de betrokkenheid van de buurt bij het proces rondom het AZC. In zijn introductie vertelt Sjoerd kort over de reeds georganiseerde activiteiten, waarbij buurtbewoners en asielzoekers betrokken waren.
Introductie van Paul van Doorn. Hij vertelt over de zorgen die hij heeft, omtrent de parallellen die hij ziet tussen de jaren ’30 van de vorige eeuw en nu. Hij zet zijn zorgen uiteen, met betrekking tot de Beurskrach (economische crisis) en de gevolgen daarvan. Hij hoopt dat we niet in dezelfde val trappen als in de jaren ’30. Hij hoopt dat de partij de regie terugvindt in het sociale actievoeren.
Introductie van Yasin Torunoglu: De wethouder vertelt over de invulling van de gemeente Eindhoven omtrent dit onderwerp. Ook hier veel aandacht voor een medemenselijkheid.
Hierna volgde een levendig gesprek tussen de aanwezigen met verschillende, en aanvullende inzichten. De complexiteit van het onderwerp maakt het helaas erg lastig dit gesprek goed samen te vatten, maar duidelijk is wel dat we, naast onze politici in Den Haag, ook in Eindhoven (in de Gemeenteraad en College) en ieder in zijn/eigen leefomgeving iets kan doen voor de vluchtelingen. Hoe klein soms ook. Alle beetjes helpen.
Er wordt ook een oproep gedaan om ons vooral te richten op de oprecht bezorgde Eindhovenaren en hen goed te informeren en in gesprek te gaan.
3. Jaarplan bestuur voor 2016
Unaniem aangenomen
4. Begroting bestuur voor 2016
Na een kleine techniche aanpassing unaniem aangenomen
5. Vertrek burgemeester
Mieke Verhees vertelt hoe de procedure in elkaar zit nu de burgemeester besloten heeft om te stoppen.
6. Rondvraag
– Kerstactie op 19 december om 10.00-12.00 uur. Aanmelden bij voorzitter@eindhoven-pvda.nl
– Oproep tot een internationale denktank door de heer Paul Flier. Aanmelden via secretaris@pvda-eindhoven.nl
– Er worden kaartjes uitgedeeld door Wim, zodat mensen bij vragen/problemen kunnen worden doorverwezen naar het ombudsteam
– De hoop wordt uitgesproken op veel canvasacties in 2016.
– Ria Otten meldt nogmaals de mogelijkheid voor de rode vrouwenmiddag op zondag 31 januari. Aanmelden bij riaotten@rotor-icm.nl

Erik van der Werff

Erik van der Werff

Geboren en getogen in Eindhoven heb ik Eindhoven zien groeien naar een bruisende, internationale stad. Er ligt nog heel veel moois op de stad te wachten, maar Eindhoven staat ook voor vele uitdagingen: genoeg – en betaalbare – woningen, scholingsmogelijkheden voor iedereen en sport- en cultuurfaciliteiten. Ik hoop mijn achtergrond en kennis van de economie

Meer over Erik van der Werff