Door Frank Depla op 18 juli 2017

Update over de ondergrondse containers en de vuilniszakken…

Deze week stelden onze fractieleden Frank en Eric raadsvragen over de ondergrondse afvalcontainers.

Aanleiding was de onbedoelde pilot, veroorzaakt door een storing in de software van Cure. Nadat enkele dagen de containers gesloten bleef, besloot Cure ze open te zetten. Een maand kon je zonder je stadspas te gebruiken je vuilniszak kwijt in de afvalcontainer. Wat bleek?

De overlast van ‘bijzet’ vuilniszakken was veel minder. Deze onbedoelde ‘pilot’ verdient navolging vindt onze fractie.
Al sinds 2015 stellen wij vragen over deze ergernis in de stad, namelijk vuilnis die náast de ondergrondse afvalcontainer staat. Waarom sommige inwoners dat doen? Dat kan allerlei oorzaken hebben, van het niet hebben van een werkende stadspas, een volle afvalcontainer , net die ene waar je toegang tot hebt, tot achteloosheid en ja helaas ook asociaal gedrag.
We hopen dat het op deze manier eenvoudiger wordt om je afval kwijt te kunnen.
Al in 2015 stelden wij hier vragen over. Blijkbaar is het een hardnekkig probleem.
“In april 2015 heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het college om afvalcontainers, welke staan bij flatgebouwen ‘beter toegankelijk’ te maken. Daarmee wordt voorkomen dat ‘bijzet’ blijft staan en dit weer vervolgens leidt tot rotzooi in een buurt. Een aantal PvdA vrijwilligers spraken hierover met actieve buurtbewoners uit Genderdal tijdens een schoonmaakactie.

De mogelijkheid om even wat ‘bijzet’ in een ondergrondse afvalcontainer te doen ontbreekt. E-containers zijn enkel te bedienen door een stadspas gekoppeld aan het bijhorende adres. Jammer natuurlijk, want ook hier geld ‘opgeruimd staat netjes’.

Vragen van bewoners om toegankelijkheid werden voortdurend afgewezen in verband met angst voor afval toerisme. Bij de grote AH aan de Limburglaan is men daar klaarblijkelijk minder bang voor, daar kan iedereen zijn/haar afval deponeren in een ondergrondse afvalcontainer..”

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla