Door Hafid Bouteibi op 30 mei 2016

Uitnodiging: discussie-avond

Een uitnodiging van ons raadslid Hafid Bouteibi voor een discussie-avond over passend onderwijs. Geïnteresseerd of meer weten? Lees snel verder!

Op 2  februari 2016 heeft er in de raadszaal in het stadhuis van Eindhoven een informatieavond plaatsgevonden m.b.t. de voortgang van Passend Onderwijs in onze regio.

Er hebben presentaties plaatsgevonden van bestuurders van Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Wij Eindhoven.. Daarnaast is er nog een discussie geweest waarin knelpunten die in onze regio waarneembaar zijn, voor het voetlicht zijn gebracht.

Een belangrijk knelpunt is de financiële verdeling van de ondersteuningsgelden vanuit Den Haag.

Het onderwijsbestuur heeft te kennen gegeven graag met  kamerleden in discussie te gaan.  Ondergetekenden hebben deze handschoen opgepakt, en zijn in contact getreden met de kamerleden Loes Ypma en Paul van Meenen. Respectievelijke woordvoerders onderwijs van PvdA en D66. Zij hebben te kennen gegeven graag naar Eindhoven te komen om met de onderwijsbestuurders e.a. in discussie te gaan over voornoemd onderwerp. Daarnaast willen ondergetekenden de keuze voor Passend Onderwijs (werkt dit wel naar behoren?) en het advies vervolgonderwijs na de basisschool (altijd kiezen voor het hoogste advies?), ter discussie stellen.

Wij, Hafid Bouteibi, gemeenteraadslid PvdA en Ad Vermeulen, voorzitter onderwijswerkgroep D66Eindhoven nodigen u van harte uit om de discussieavond Passend Onderwijs bij te wonen. Naast de onderwijsbestuurders zullen wij ook graag docenten, vertegenwoordigers van Wij Eindhoven en ouderdelegaties op deze avond ontvangen.

De avond vindt plaats op 27 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Summacollege aan Van Vorststraat 50, 5622 CX Eindhoven

Een gedetailleerde agenda ontvangt u daags voor de discussieavond. Graag zouden wij voor 10 juni a.s.van u vernemen of u de avond bij gaat wonen. Dat kunt u doen door een emailtje te sturen naar: griffie@eindhoven.nl onder vermelding van: discussieavond Passend Onderwijs.

 

Met vriendelijke groet,

Hafid Bouteibi Raadslid PvdA en

Ad Vermeulen Vz.Onderwijs D66E

 

P.S.Bij afspraken met kamerleden moeten we altijd vermelden dat deze onder voorbehoud zijn. Kamerleden kunnen immers tot op het laatste moment genoodzaakt zijn om een spoedzitting bij te wonen.

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

De afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad heb ik geleerd dat politiek onlosmakelijk verbonden is met lef. We hebben veel wetten op ons af zien komen waar we niet blij mee waren. We hebben het lef getoond deze naar onze redelijkheid uit te voeren en soms zelfs naast ons neer te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar

Meer over Hafid Bouteibi