Door Frank Depla op 8 juli 2015

‘Toenaderingsvlucht’ van Hercules boven Meerhoven

Dat was dus 23 juni jl. wel een zeer letterlijk ‘toenadering’ richting de bewoners van de wijk Meerhoven: een Hercules vliegtuig van defensie vloog zeer laag boven de woningen van Meerhoven. Nu zijn ze daar wel wat gewend wat betreft oefeningen van defensie. Maar dit was nog niet eerder gebeurd. Veel bewoners zijn zich rot geschrokken. Enkele reacties uit de wijk: een jong meisje wat boven op zolder zat rende naar beneden omdat ze dacht dat het vliegtuig het huis zou binnen vliegen. Andere zaten te wachten op een ‘knal” of vielen bijna van hun fiets vd schrik.

Dat defensie oefent vindt men begrijpelijk in Meerhoven, maar is dit nog veilig vragen zij zich af? Ook de wijze waarop defensie wijkbewoners informeert worden vragen bij gesteld. Na een melding door een bewoner- toevallig te woord gestaan door een piloot van een Hercules vliegtuig- kreeg deze bewoner als reactie: ” het is niets mooier dan in een Hercules te vliegen met de punt naar beneden en van achter te worden beschoten”

Met dit ‘begripvolle ‘antwoord moet je het dan mee doen als klager.

Kortom we hebben het college dinsdagavond verschillende vragen gesteld met direct de vraag spoede met een antwoord te komen.

A. Bent u op de hoogte van dit incident van 23 juni jl.?

B Kunt u zich voorstellen dat dit tot veel onrust heeft geleid in de wijk en de mensen zich op dat moment niet veilig voelen?

C. Bent u het met ons eens dat defensie moet oefenen, ook boven een woonwijk, maar niet op deze wijze?

D. Kunt u de ongerustheid vd bewoners overbrengen aan defensie en hen vragen deze wijze van oefenen per direct te beëindigen in het belang vd veiligheid van onze bewoners in Meerhoven.

E. Bent u het met ons een dat bovengenoemde uitspraak van de piloot aan de meldlijn goed is voor een spannend oorlogsboek , maar niet geschikt is voor een klachtenlijn en dit derhalve niet op prijs wordt gesteld door bewoners – die ernstig geschrokken zijn- deze meldlijn bellen? Zoja kunt u dit dan ook overbrengen aan defensie.

F. Tenslotte, nav dit incident werd ook geconcludeerd dat defensie niet altijd voldoende omwonende informeert over haar activiteiten welke mogelijk overlast veroorzaken.

Kunt u vragen aan defensie hier adequater aandacht aan te besteden in de communicatie richting haar ” buren”?

De wethouder heeft as dinsdag een overleg met defensie op Airport Eindhoven, ze zal ‘de gevoeligheden van de inwoners van Meerhoven overbrengen en tevens de door ons gestelde vrage aan de orde stellen.
Wordt vervolgd.

Frank Depla

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla