Door op 6 mei 2014

Terugblik Europese campagne aftrap PvdA in Woensel West

Afgelopen zaterdag is de Europese campagne van de PvdA van start gegaan met een buurtbarbecue verzorgd door wijkrestaurant ‘In de Voortuin’ in Woensel-West. Hierbij waren naast buurtbewoners ook veel prominenten leden van de Partij van de Arbeid aanwezig waarmee de ‘hete fase’ van de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement is aangebroken. Op 22 mei mag u voor de tweede keer dit jaar naar de stembussen. Uiteraard hopen wij dat u Europa een warm hart toedraagt maar niet zonder kritisch te kijken naar wat beter kan.

Waar staat de PvdA voor:
Meer banen hier in Nederland. Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Lees meer op de landelijke verkiezingssite.

Europa zeer belangrijk voor metropoolregio Eindhoven
U mag van de afdeling van de PvdA Eindhoven verwachten dat wij de komende campagne laten zien wat Europa doet voor Eindhoven. Alvast één concreet voorbeeld: veel mensen realiseren zich wellicht onvoldoende dat diverse Eindhovense wijken zoals bijvoorbeeld Woensel-West, De Bennekel en Doornakkers, mede dankzij Europese subsidies hebben kunnen werken aan wijkvernieuwing en zijn uitgegroeid tot de wijken die ze nu zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat wij niet zeer kritisch zijn op dat wat in Europa beter kan en beter moet.

Klik hier voor meer foto’s van de campagneaftrap van afgelopen zaterdag.