Tekst duidingsdebat Yasin Torunoglu

Door Yasin Torunoglu op 27 maart 2018

Het duidingsdebat naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen kon rekenen op veel belangstelling. De hele publieke tribune zat vol belangstellenden. Lijsttrekker Yasin Torunoglu sprak onderstaande tekst tijdens het duidingsdesbat:

Ik begin mijn bijdrage aan dit duidingsdebat met een opmerking over de opkomst. Daarna sta ik stil bij de duiding zoals die door de nieuwe fractie van de PvdA aan de uitslag wordt gegeven en ik rond af met onze visie op de te nemen vervolgstappen om tot een nieuw college en coalitie akkoord te komen.

Ik begin met de opkomst
De PvdA is blij te zien dat de opkomst hoger is dan in 2014. Helaas hebben we ook dit jaar onder het landelijk gemiddelde gescoord. We hebben een gezamenlijke opdracht (raad, college, ambtelijk apparaat) om de komende 4 jaar nadrukkelijk te kijken op welke manier we de opkomst voor 2022 aanzienlijk kunnen verhogen. Ons voorstel zou zijn om op zoek te gaan naar motivatie van de niet stemmers om op basis daarvan te beslissen welke effectieve manieren we kunnen gebruiken om de mensen te bereiken en ze te motiveren om  bij de volgende verkiezingen wel te stemmen. Want juist met alle nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente is het van belang dat zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen.

Het verkiezingsresultaat
We willen allereerst de winnaars van de verkiezingen feliciteren. Te beginnen met de grootste partij de VVD én de grootste winnaar GroenLinks, gefeliciteerd met jullie overwinning. Daarnaast willen we het CDA en LPF feliciteren met hun zetelwinst.

En tot slot heten we de nieuwkomers van de raad 50+ en Denk welkom. We kijken uit naar een constructieve samenwerking.

Ons eigen resultaat beschouwen wij als een succes in vergelijking met de laatste landelijke verkiezingen. We hebben, tegen de landelijke trend in, goed stand weten te houden en hebben een podiumplek bemachtigd. Als PvdA hebben we de afgelopen jaren vooral ingezet om samen te werken met betrokken mensen en instellingen uit de stad. De kiezer heeft onze inzet in de buurten en wijken gewaardeerd. Ook heeft de kiezer gezien dat we ons hard hebben gemaakt voor de menselijke maat in de zorg en onze inzet om mensen aan het werk te helpen.

Kortom, we hebben als landelijke partij met een zeer lokale agenda ons verlies maximaal weten te beperken. We interpreteren de stem op ons als een teken dat persoonlijke politiek gewaardeerd wordt door de kiezer.

Ik wil via deze weg onze vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet tijdens de campagne en de kiezers voor hun stem. Wij zullen als fractie ons best doen om het vertrouwen van de Eindhovenaar waardig te zijn en op de ingezette koers doorgaan.

Op basis van dit verkiezingsresultaat is het voor ons logisch dat de VVD en GroenLinks samen de informatieronde gaan trekken. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat beide partijen ieder een informateur leveren die samen kijken naar de coalitie mogelijkheden. Daarom een compliment aan beide partijen dat ze dit vooraf met elkaar hebben geregeld. Dat zet wat ons betreft de toon voor de aanstaande onderhandelingen.

Voordat we overgaan naar de toekomst willen wij als PvdA onze coalitiepartners de SP, GL en D’66 bedanken voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar. Het waren pittige tijden met de implementatie van de decentralisaties, noodzakelijke harde keuzes op diverse vlakken en een uitdagende tijd voor de ambtelijke organisatie. Met een constructieve houding en de wil om er samen uit te komen, hebben we de coalitieperiode succesvol voltooid.

De verkiezingsuitslag laat zien dat Eindhoven heeft gekozen voor het brede midden met vijf partijen met 6 of 7 zetels.

En de Eindhovenaar geeft hiermee ook aan dat men van mening is dat deze zogenaamde landelijke partijen echt lokaal geworteld zijn. Immers onze lokale partijen hebben, in tegenstelling tot het landelijke beeld, in Eindhoven geen winst kunnen boeken.

De stad kiest voor de verbinding en het samenwerken en niet het eigen belang of het belang van een specifieke doelgroep. En daar ben ik ontzettend trots op. Als stad zien we dus dat we samen verder komen dan als we met de ruggen naar elkaar staan en alleen vanuit ons eigen belang redeneren. Dat past ook in de traditie van Eindhoven. Want we zijn altijd een stad geweest met mensen van buiten die een bijdrage leveren aan een sterke Eindhoven. We zijn een melting pot en daarom is het belangrijk dat verschillende groepen zich ook moeten herkennen in het toekomstig gemeentebestuur.

De Eindhovenaar heeft gekozen voor continuïteit en stabiliteit. Juist nu de stad hard aan de weg timmert om haar geweldige ontwikkeling verder vorm te geven. Zowel op het ruimtelijk vlak met alle mooie gebiedsontwikkelingen als op het economische vlak met de forse toename van de werkgelegenheid, het succes van de Brainport actie agenda en de netwerken die zijn opgebouwd. De trots op onze samenwerking en op de prestaties van de stad wordt breed gedeeld blijkt uit dit verkiezingsresultaat.

De stad heeft gekozen voor een eerlijke verdeling van de vooruitgang. Nu de economie weer aantrekt en er weer perspectief op welvaart is, heeft de stad met dit resultaat aangegeven dat we met elkaar op de goede weg zijn met onze Brainport ambities en onze focus op de TDK. Tegelijkertijd geeft de stad aan dat we niet moeten vergeten oog te houden voor mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen. En dat er nog altijd mensen zijn die niet hersteld zijn van de dreun die ze tijdens de crisis hebben opgelopen. De komende 4 jaar moeten we juist hen helpen om ook mee te profiteren van de vooruitgang van de stad.

We zien ook een verschuiving. Met de winst van GroenLinks zien we dat de stad vraagt om duidelijke duurzaamheidsambities en dat de inzet op het sociaal domein is gewaardeerd door de stad. Als we de winst van de VVD en het CDA interpreteren dan is dat wat ons betreft een signaal uit de stad dat we de financiën op orde moeten brengen. Daar kunnen wij ons als PvdA gezien onze verantwoordelijkheid in het vorige college en onze bijdrage met collega Raaijmakers in de afgelopen periode zeker in vinden.

Dit verkiezingsresultaat vraagt om een helder, herkenbaar en breed gedragen coalitieakkoord. Een akkoord dat kan rekenen op een stabiele meerderheid voor de komende 4 jaar. De PvdA wil hier zeker haar verantwoordelijkheid in nemen en constructief bijdragen aan de gesprekken die de komende periode worden gevoerd en die moeten leiden tot een nieuw college en coalitieakkoord. Een college dat maximaal recht doet aan de verkiezingsuitslag en de wens van de Eindhovenaren. En een coalitieakkoord dat de komende vier jaar een garantie is voor een mooie toekomst voor onze stad en AL haar inwoners. We wensen GroenLinks en de VVD veel succes en wijsheid toe bij het trekken van het proces.

Namens de PvdA Eindhoven

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu

Yasin Torunoglu (Eindhoven, 1982) studeerde – na MAVO, MBO en HBO – Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn studie ging hij als managementtrainee aan de slag bij energiebedrijf Essent. Van 2006 tot eind maart 2013 was hij gemeenteraadslid voor de PvdA in Eindhoven. Sinds maart 2013 is hij wethouder Wonen, Wijken, Ruimte,

Meer over Yasin Torunoglu